UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har i dag utstedt en evigvarende fondsobligasjon pålydende NOK 150 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 3,20 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 29. juni 2017 og lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Tilretteleggere var Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge.  

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven §5-12. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner