UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har i dag utstedt en evigvarende fondsobligasjon pålydende NOK 150 millioner med kupong 3 måneders Nibor + 3,20 prosentpoeng. Innbetalingsdato er 29. juni 2017 og lånet vil søkes notert på Oslo Børs. Tilretteleggere var Nordea Markets, SR-Bank Markets og Swedbank Norge.  

Denne meldingen er informasjonspliktig iht. verdipapirhandelloven §5-12. 

Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 909 50 088

Abonner