UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

Report this content

SpareBank 1 SR-Bank har mandatert DNB Markets, SR-Bank Markets og SpareBank 1 Markets for å utstede inntil NOK 300 millioner i en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Abonner