UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 400 millioner i en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år med kupong 3 måneders nibor + 350.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner