UTSTEDELSE AV FONDSOBLIGASJON

SpareBank 1 SR-Bank har utstedt NOK 400 millioner i en evigvarende fondsobligasjon med innløsningsrett etter 5 år med kupong 3 måneders nibor + 350.

Kontakt SpareBank 1 SR-Bank:

Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf. 909 50 088

Abonner