Utstedelse av fondsobligasjon

 
SpareBank 1 SR-Bank annonserte 25. september 2009 at man i forbindelse med styrkingen av bankens egenkapital også vil utstede fondsobligasjonslån i markedet.
 
SpareBank 1 SR-Bank er nå i ferd med å utstede et evigvarende fondsobligasjonslån med innløsningsrett for låntagere i det norske obligasjonsmarkedet. Lånet vil komme i to transjer; ett med flytende rente og ett med fast rente i non-call perioden.
 
Tilretteleggere er SpareBank 1 SR-Markets, Argo Securities og SEB Merchant Banking.
 
Kontaktpersoner tilretteleggere:
 
SpareBank 1 SR-Markets, Bjørn Sivertsen, tlf 900 94 674
Argo Securities, Sten Are Jensen, tlf 24 14 74 57
SEB Merchant Banking, Hans Christian Ottesen, tlf 22 82 72 56
 
Kontaktperson SpareBank 1 SR-Bank:
 
Dag A. Hjelle, finanssjef, tlf 51 50 94 37

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner