Utvidelse av obligasjonslån

SpareBank1 SR-Bank har utvidet obligasjonslån NO0010760341.

Innbetaling: 24.06.2016

Beløp: NOK 200.000.000

Utestående etter utvidelse: NOK 500.000.000

Kontakt:

Dag Hjelle

+47 90950088

Abonner