Utvidelse av obligasjonslån

Report this content

SR-Bank har utvidet rammen på obligasjonslån ISIN NO0010703390 fra NOK 2.000.000.000,- til NOK 4.000.000.000,-.

Stavanger, 9. januar 2019

Kontakt: Dag Hjelle +47 909 500 88

Abonner