Utvidelse av obligasjonslån

SR-Bank har utvidet rammen på obligasjonslån ISIN NO0010703390 fra NOK 2.000.000.000,- til NOK 4.000.000.000,-.

Stavanger, 9. januar 2019

Kontakt: Dag Hjelle +47 909 500 88

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner