Utvidelse av obligasjonslån

SpareBank 1 SR-Bank har utvidet et obligasjonslån:

ISIN: NO0010703390

Innbetaling: 22.09.2014

Beløp: NOK 520.000.000

Utestående etter utvidelse: NOK 1.120.000

Abonner