VALG TIL BANKENS REPRESENTANTSKAP, STYRE, KONTROLLKOMITE OG VALGKOMITE

Representantskapet valgte i sitt møte 26. mars 2009 følgende representanter til bankens representantskap, styre, kontrollkomité og valgkomité:
 
Representantskap:
Leder Svein Kjetil Søyland, Ålgård - 1 år - gjenvalg
Nestleder Magne Vathne, Stavanger -1 år - ny
 
Styre:
Nestleder Gunn Jane Håland, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Styremedlem Einar Risa, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Styremedlem Elin Rødder Gundersen, Stavanger - 2 år - ny
Fast møtende varamedlem Kåre Hansen, Egersund- 1 år - gjenvalg
2. varamedlem Kristine Tveteraas, Stavanger -1 år - gjenvalg
 
Ikke på valg:
Styreleder Kristian Eidesvik, Bømlo
Styremedlem Erik E. Tønnesen, Mandal
Styremedlem Birthe C. Jørgensen, Bergen
 
Kontrollkomité:
Leder Odd Rune Torstrup, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Vigdis Wiik Jacobsen, Stavanger - 2 år - gjenvalg
2. varamedlem Brit Elisabeth Bratland, Varhaug- 2 år - gjenvalg
 
Ikke på valg:
Nestleder Odd Broshaug, Håvik
Medlem Egil Fjogstad, Stavanger
Medlem Siv Gausdal Eriksen, Stavanger
1. varamedlem Sølvi L. Nordtveit, Nedre Vats
 
Valgkomité:
Leder Trygve Jacobsen, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Alfred Ydstebø, Stavanger - 2 år - gjenvalg
Medlem Karl Endre Igland, Lyngdal - 2 år - gjenvalg
Medlem Arne Madland, Kleppe - 2 år - ny
Varamedlem Randi Larsen Skjæveland, Jørpeland - 2 år - ny
Varamedlem Lynn Atteraas Erland, Paradis - 2 år - gjenvalg
Varamedlem Reidun Korsvoll, Sand - 2 år - gjenvalg
 

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner