Valgmøte for grunnfondsbeviseiere i SpareBank 1 SR-Bank

Det inviteres herved til valgmøte for grunnfondsbeviseiere
 
onsdag, 18. februar 2009 kl. 18.00
i SpareBank 1 SR-Banks lokaler i Bjergsted Terrasse 1, Stavanger.
 
 
For grunnfondsbeviseierne skal det i år velges 4 medlemmer og 2 varamedlemmer.
 
 
Grunnfondsbeviseiere som ønsker å delta i valget må melde fra om dette ved å
returnere vedlagte skjema. Skjemaet må være banken i hende innen mandag, 16. februar 2009 
kl. 15.00.
 
 
Hvert grunnfondsbevis gir én stemme. 
 
Det utbetales ikke honorar/reisegodtgjørelse for deltakelse på valgmøtet.
 
Det vil bli gitt en orientering om
 •          konsernets resultat i 2008
 •          generell orientering om konsernet
 •  
  Vedlagt følger valgkomiteens innstilling og skjema for påmelding og fullmakt.
   
  Det blir enkel servering før møtestart. Innregistrering fra kl. 17.30.
   
  Med hilsen
  SpareBank 1 SR-Bank
   
  Svein Kjetil Søyland (sign.)
  Representantskapets leder

  Om oss

  SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.