Videresalg av aksjer som del av spareprogram for ansatte

Report this content

Aksjene SpareBank 1 SR-Bank ASA kjøpte 7.mai og 10.mai 2021 til bruk i bankens spareprogram for ansatte er videresolgt de ansatte i henhold til deres sparebeløp. Aksjene er solgt til kurs kr 113,6391.

Etter videresalget er bankens egen beholdning 38.307 aksjer.

Primærinnsideres erverv av aksjer, som deltakere i spareprogrammet, er som angitt i vedlagt oppstilling.