Ytterligere rentekutt fra SpareBank 1 SR-Bank

SpareBank 1 SR-Bank setter ned renten på boliglån til privatkunder
med 0,5 prosentpoeng.
 
Bakgrunnen for rentereduksjonen er fallende markedsrenter og forventninger om ytterligere nedgang etter gårsdagens rentebeslutning i Norges Bank.
 
Beste nominelle boliglånsrente blir etter endringen 3,70%.
 
Samtidig setter vi ned renten på innskudd med inntil 0,55 prosentpoeng.
 
De nye rentebetingelsene vil for nye lån gjelde fra 30. mars og fra 6. mai for eksisterende lån og innskudd.
 
Stavanger, 26. mars 2009
 
Nærmere opplysninger kan gis av Konserndirektør kommunikasjon Thor-Christian Haugland på telefon 480 31633 eller Kommunikasjonsrådgiver Frode Sandal på telefon 908 90653

Om oss

SpareBank 1 SR-Bank, det nest største norske finanskonsern, er til stede på Sør- og Vestlandet og i Oslo med 38 kontorer kombinert med ledende digitale løsninger. Over 300.000 privatpersoner og bedrifter har valgt oss som leverandør av finansielle tjenester. Konsernet består av om lag 1200 ansatte med bred kompetanse og detaljert lokalkunnskap som dekker landsdelen fra Oslo i øst til Bergen i vest. Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Abonner