Om oss

Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2.3 millioner utøvere i over 160 land. Hovedkontoret ligger i Washington, USA. Europakontoret er lokalisert i Brussel. Special Olympics er verdens største idrettsbevegelse for mennesker med utviklingshemning, og tilrettelegger trening og konkurranser for 2.3 millioner utøvere i over 160 land. Utøvere på alle ferdighetsnivåer trener og konkurrerer i 30 sommer- og vinteridretter; lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Special Olympics ble stiftet i 1968 av Eunice Kennedy Shriver, søster til John F. Kennedy. Kennedy familien er fremdeles involvert i den daglige driften av Special Olympics. Jevnlig fysisk aktivitet er forbundet med flere helsegevinster, også for mennesker med utviklingshemning. Gjennom deltakelse i idrett og fysisk aktivitet bedres fysisk form og motoriske ferdigheter, samt at en gjennom mestringsopplevelser utvikler bedre selvtillit, tro på seg selv og tro på egne evner. Idrettsarenaen er dessuten en viktig sosial arena, hvor en lærer å spille på lag med andre, stole på andre, forholde seg til regler, finne ressurser i seg selv, fairplay m.m. IOCDen Internasjonale Olympiske Komité anerkjenner Special Olympics som en av tre internasjonale idrettsorganisasjoner for mennesker med funksjonshemninger. De andre to organisasjonene er den Internasjonale Paralympiske Komité og den Internasjonale Komiteen for Døveidrett. FormålSpecial Olympics formål er å tilby barn, unge og voksne med utviklingshemning, muligheter for trening og konkurranse året rundt. Gjennom dette gis den enkelte mulighet til å utvikle bedre fysisk form, vise innsatsvilje, oppleve glede og inkluderende deltakelse i samspill med familie, venner, andre utøvere og lokalmiljø.Trening og konkurranse for utøvere på alle ferdighetsnivåerSpecial Olympics gir utøvere på alle ferdighetsnivåer mulighet til å være aktiv i idrett og fysisk aktivitet hele året, og aktiviteten tilrettelegges ut fra den enkeltes ønsker og forutsetninger. Konkurransene tilrettelegges slik at alle konkurrerer på et rettferdig og utfordrende nivå, hvor alle gis mulighet til å vinne. Ett unikt system for divisjonering brukes i alle konkurranser - divisjonering er et system hvor utøvere/lag deles i grupper hvor de konkurrerer mot utøvere/lag med tilnærmet likt ferdighetsnivå. Special Olympics har også egne familie, skole og helseprogram. Special Olympics i NorgeSpecial Olympics Norge er nyetablert, og registrert som en frivillig organisasjon i Brønnøysund. Special Olympics Norge er etablert for å jobbe spesielt med utbredelse av idrett for mennesker med utviklingshemning, og er sammen med resten av norsk idrett ansvarlig for å legge til rette for idrett og fysisk aktivitet for mennesker med utviklingshemning. Familie, skole og helseprogrammene innehar stort fokus også i Special Olympics Norge.

Abonner

Relaterte slipp