SPP Livförsäkring kallar till skriftligt fordringshavarmöte

Nordic Trustee & Agency AB (”Agenten”), har idag i sin egenskap av agent till vissa innehavare av förlagslån emitterade av SPP Livförsäkring AB (publ) (“SPP Liv” eller ”Bolaget”), utfärdat kallelse till ett skriftligt fordringshavarmöte.

Den 27 februari 2014 har SPP Liv emitterat ett evigt förlagslån med rörlig ränta på ett belopp om 700 miljoner SEK på den svenska marknaden.

Som kommunicerats av SPP Liv den 20 maj 2014, har styrelsen för SPP Liv och SPP Liv Fondförsäkring AB (publ) (”SPP Fondliv”) antagit en gemensam fusionsplan där SPP Fondliv övertar samtliga tillgångar och skulder genom en fusion (”Fusionen”). Den 23 juni 2014 blev fusionsplanen godkänd av bolagstämman i Bolaget. Förutsatt att Finansinspektionen godkänner verkställighet av fusionsplanen har Bolaget och SPP Fondliv som mål att registrera fusionen senast den 2 januari 2015.

Fusionen innebär en förändring av emittent i relation till förlagslånet. Med hänsyn till villkoren för förlagslånet, har Agenten sammankallat till ett skriftligt fordringshavarmöte, med begäran om godkännande av ändring av emittent. Kallelsen finns tillgänglig på SPP’s hemsida, www.spp.se.

Notice of written procedure bifogad

Stockholm, 9 oktober 2014

För vidare information, vänligen kontakta:

CEO SPP Livförsäkring AB (publ) Per Lindberg: per.lindberg@spp.se eller
+46 (0)8 451 75 08

Vice President Capital Management Storebrand Lars Kramer: lars.kramer@storebrand.no eller +47 900 68 287