SSAB styrker salgsorganisasjonen i Norge

Stålkonsernet SSAB styrker sin salgsorganisasjon i Norge. Endringene trer i kraft etter at Konkurransetilsynet nå har godkjent salget av de enhetene som gikk ut av selskapet som følge av EU-kommisjonens krav for å godkjenne sammenslåingen av SSAB og Rautaruukki (Ruukki).

- Vi har valgt å skape en produktorientert organisasjon der vi, sammen med våre kunder, vil sikre de riktige produktene for det norske markedet. Med vårt nordiske stål garanterer vi egenskaper og kvalitet i verdensklasse, sier Johan Lindén som leder salgsarbeidet i Norge. Med den dype tekniske innsikt som finnes i Tech Support og vårt Knowledge Service Center, og en utvidet salgsorganisasjon i Norge, skal vi styrke videreutvikling og lønnsomhet hos våre norske kunder.

I forbindelse med sammenslåingen av SSAB og Ruukki stilte EU blant annet krav om at SSAB skulle selge sin andel i Norsk Stål Tynnplater og Norsk Stål AS. Dette salget er nå gjennomført, og konkurransemyndighetene i EU og Norge har godkjent transaksjonene.

Salgsorganisasjonen i Norge består av medarbeidere fra SSAB og tidligere ansatte i Ruukki.

En stor del av de tidligere ansatte i Ruukkis tidligere datterselskap i Norge inngår nå i Tibnor, som er SSAB sin heleide distribusjonsenhet. Tibnor vil fortsette å tilby et bredt spekter av produkter og tjenester i det Nordiske markedet.


Priv til red:

Vedlagte bilder kan benyttes fritt ved kreditering av SSAB.

For mer informasjon, kontakt:

Hans Erik Pedersen, Adm.dir / Regional Sales Manager SSAB Svensk Stål AS
T 908 32 041, hans-erik.pedersen@ssab.com

Johan Lindén, landssjef Norge SSAB Svensk Stål AS
T: + 46 155 255 670, johan.linden@ssab.comFor mer informasjon om SSAB i Norge se www.ssab.com

SSAB er et nordisk og USA-basert stålkonsern som tilbyr verdiøkende produkter og tjenester utviklet i nært samarbeid med selskapets kunder for å skape en sterkere, lettere og mer bærekraftig verden. SSAB har ansatte i over 50 land, og har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA. SSAB er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm, og har en sekundær notering på NASDAQ OMX i Helsingfors. www.ssab.com. 

Tags:

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker