Et viktig verktøy i arbeid med bærekraft

Report this content

Hvilken miljøpåvirkning har et produkt gjennom en hel hel livssyklus? Det kan du få informasjon om i SSAB sine miljødeklarasjoner; EPD´er.


Jonas Larsson

-Vi dokumenterer alle utslipp helt til materialet er levert. Dette gjør det lettere for deg som kunde å bygge på dine egne prosesser og skape et helhetsbilde av miljøpåvirkningen fra akkurat dine produkter, sier Jonas Larsson, miljøansvarlig i SSAB.

SSAB har et sterkt fokus på bærekraft, og det overordnede målet er å bli helt fossilfri innen 2045. SSABs ambisjon er også å være den første som kan tilby markedet fossilfritt stål allerede i 2026, og deretter kontinuerlig konvertere alle produksjonsenheter til fossilfrie stålprodukter. Det har blitt jobbet med EPDer i flere år, men i nyere tid har kunder i økende grad krevd dokumentasjon på miljøpåvirkningen av stålproduktene de får.

EPD eller “Environmental Product Declaration” er et uavhengig verifisert dokument som gir gjennomsiktighet og sammenlignbar informasjon om produkters miljøpåvirkning i et livssyklusperspektiv.

En EPD kan brukes i mange sammenhenger, for eksempel for markedsføring, som anskaffelseskriterier eller som et verktøy for ledelse i miljøarbeid.

SSAB følger internasjonale standarder, som gjør det mulig å sammenligne produktens klimafotavtrykk fra forskjellige produsenter.
-Fakta er at SSAB allerede i dag er en av de mest miljøvennlige når det gjelder å redusere CO2-utslipp i stålproduksjon. Gjennomsnittlig CO2-utslipp fra malmbasert stålproduksjon globalt ligger 10-20% over SSAB, sier Jonas Larsson.

Du finner EPD-er for alle SSAB-produkter. For eksempel på varmvalsede, kaldvalsede, metallbelagte og fargebelagte stålprodukter. I EPD er verdier fra hele produktets livssyklus dokumentert. Dette betyr at selv underleverandørenes utslipp veies inn slik at all brukt energi blir dokumentert.
-Det er viktig å få det store bildet og være gjennomsiktig. På denne måten får både vi og våre kunder et verktøy i arbeidet med å lage bærekraftige produkter, avslutter Jonas Larsson.

 

Her kan du laste ned SSABs EPDer.

ssab.com
https://www.ssab.com/download-center?dcFilter=environmentalpr&dcSearch#sort=%40customorder%20descending&f:document=[3f0a0e364ca54f74a30faff866bd87ff]


Eller via The International EPD® System hvor SSABs EPD’er er registrert:
https://www.environdec.com/
 

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia