SSAB lanserer Laser Plus – det eneste stålet i verden som garanterer retthet etter laserskjæring

Laser Plus er en helt ny generasjon med stål for laserskjæring, som leveres med unike garantier: maksimal retthetsavvik er 3 mm/m etter laserskjæring og en bøyeradius på 0 – 1,5 x materialets tykkelse. Disse funksjonene gjør det mulig å oppfylle de mest utfordrende kravene i automatiserte produksjonsmiljøer.

“Den helt flate prosessen garanterer optimal retthet og minimum indre spenninger, noe som gjør det mulig for oss å garantere et maksimalt avvik på 3 mm/m etter laserskjæring av Laser Plus. Retthetstester på Laser Plus viser unike resultater. Strenge tykkelsestoleranser og konstante mekaniske egenskaper i hver eneste leveranse betyr problemfri produksjon. I tillegg, garanterer den glatte overflatekvaliteten til Laser Plus stål høyere skjærehastigheter og en førsteklasses overflate på den skårne enden. Komplekse og høypresisjons komponenter og smale konturer kan skjæres uten bearbeiding. Dette bringer faktisk stål som skal laserskjæres til en ny dimensjon”, sier Robert Wesdijk, Produktgruppe-sjef, varmvalsede båndprodukter, Vest-Europa, hos SSAB.

Produksjonsprosessen til Laser Plus gjør at overflaten er dekket av et tynt mikrosjikt. Dette muliggjør mer effektiv laser-, vann- og plasmaskjæring. Kvaliteten på kuttekanten er utmerket, selv for tykkelser opp til 30 mm. Kaldformingsverdiene til Laser Plus stål er utmerket, og SSAB garanterer en indre bøyeradius på 0 – 1,5 x materialtykkelsen, avhengig av styrkenivået kombinert med tykkelse.

Laser Plus stål er nå tilgjengelig både som grovplater og varmvalsede båndprodukter. Det er den nye standarden for krevende anvendelser, for eksempel i mekanisk konstruksjon og bygg og anlegg, samt bil- og elektronikkindustrien.

Produktet har blitt utviklet gjennom et nært samarbeid mellom produsenter av laserskjæringssystemer, sluttbrukere, distribusjonspartnere og Ruukki, som slo seg sammen med SSAB i juli 2014. Med over 20 års erfaring, har Ruukki og SSAB vært den ledende produsenten av stål som er perfeksjonert for laserskjæring.

For mer informasjon, ta kontakt med:
Johan Lindén, Country manager, Norway, SSAB Europe, +46 70 310 7835

SSAB er et stålselskap basert i Norden og USA. SSAB tilbyr verdiøkende produkter som er utviklet i tett samarbeid med kunder og som skaper en sterkere, lettere og mer bærekraftig verden. SSAB har ansatte i over 50 land. SSAB har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA. SSAB er notert på NASDAQ OMX Nordic Exchange i Stockholm og er sekundærnotert på NASDAQ OMX i Helsinki. www.ssab.com

Tags:

Abonner

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker