Staples går inn i Finland Kjøper Oy Lindell Ab

Oslo,  2. juli 2010 — Staples, Inc. (Nasdaq: SPLS) offentliggjorde i dag oppkjøpet av Finlands ledende leverandør av kontorutstyr, Oy Lindell Ab. Det oppkjøpte firmaet har 103 medarbeidere og blir Staples’ plattform og  springbrett inn i det finske 700 millioner dollar-markedet for kontorutstyr.  Lindell betjener i dag firmaer av alle størrelser gjennom direkteleveranser og et nettverk av syv forretninger. Selskapet tilbyr et bredt utvalg av kontorprodukter for både industri og skole med 75% av salget knyttet til kontor- og datautstyr.

-Ved å kombinere Lindells sterke lokale ekspertise med Staples’ lederposisjon og kompetanse som verdens største leverandør av kontorutstyr, vil det nye selskapet være godt posisjonert for fremtidig vekst og suksess, sier Regional Vice President Nordic, Bjørn Maarud.
-Lindell representerer en attraktiv mulighet for Staples til å lykkes i hele Norden, hvor vi allerede er representert i Norge, Sverige og Danmark, som viktige aktører i den europeiske delen av Staples.

- Lindell har en sterk forretningsmodell og et fokus på kundeservice som har imponert oss, sier toppsjefen i Staples Inc. Ron Sargent. – Lindell er en verdifull tilvekst til Staples-familien, og vi ser frem til å arbeide med dem.

Staples har til nå hatt et partnerskap med Lindell som har betjent Staples’ globale kontraktskunder i Finland. Staples innledet samarbeidet med Lindell i 2008 da Staples kjøpte Corporate Express.

-Staples vil bygge den fortsatte virksomheten i Finland på Lindells 120-årige suksesshistorie i det finske markedet, sier Bjørn Maarud. -Selskapets erfarne ledelse og et sterkt team av salgsrepresentanter, vil sammen med en moderne og effektiv sentral lager- og logistikkenhet og syv forretninger, gjøre det lett for finske kunder å kjøpe kontorutstyr. Lindells nåværende toppsjef, Bo Nyman, går inn i Staples’ Nordiske ledelsesteam som administrerende direktør for Staples i Finland.

Fakta om Staples

Staples er verdens største leverandør av kontorutstyr, og har som mål å gjøre det lett for kundene å kjøpe et bredt utvalg av kontorprodukter. Selskapet omsatte i 2008 for 23 milliarder dollars, og hadde på verdensbasis 91 000 ansatte. Staples betjener firmaer av alle størrelser i 27 land – inkludert land i Nord-og Sør Amerika, Europa, Asia og Australia. Staples kjøpte i juli 2008 Corporate Express, en av verdens ledende leverandører av kontorprodukter til næringsliv og andre brukere. Staples tok i 1986 i bruk det selvutviklede supermarked-konseptet, og har hovedkvarter ved Boston i USA. Mer informasjon om Staples  (Nasdaq: SPLS),er tilgjengelig på www.staples.com .

Bildetekst:
Lindell representerer en attraktiv mulighet for Staples til å lykkes i hele Norden, sier Regional Vice President Nordic Bjørn Maarud.”

Mediekontakt :  
Regional Vice President NordicBjørn Maarud
Staples Nordic
Tel.: +47 22 32 95 00
Mob.: + 47 900 20 724

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker