Grønt nytt år fra Star Tour


Som første reisearrangør presenterer Star Tour en omfattende miljøplan for å bidra til bærekraftig og grønn utvikling i reiseliv og turisme. Det betyr blant annet miljøsertifisering av alle europeiske Blue Village og selskapets eget flyselskap i 2009. Star Tour utfordrer øvrige aktører i bransjen til å gjøre det samme.

- Vi har som mål å være ledende på miljø i vår bransje, og vil bidra til en mer bærekraftig og grønn utvikling innen reiseliv og turisme, sier kommunikasjonsdirektør Lena Petersson i Star Tour.
- For å få til dette har vi blant annet laget en omfattende miljøplan, og i fjor ansatte vi en nordisk miljøsjef. Vi har også knyttet til oss en miljøekspert som arbeider for alle fire land.

Star Tours miljøplan
Totalt iverksetter Star Tour syv konkrete klimamål i årene som kommer. Det betyr blant annet bestilling av helt nye fly med 20 prosent mindre utslipp, samtidig som selskapet blir det første i verden som setter winglets på alle sine Boeing 767.
- Målet er å redusere CO2-utslippene per passasjer med ti prosent innen 2015. Det betyr at vi ser over alle delene i en pakkereise – fra bruk av elektrisitet ved våre kontorer i Norge til vår egen flyflåte, sier Petersson.

37 000 tonn CO2 = 194 737 flyreiser
I tillegg til klimamålene er Star Tour i dag den eneste reisearrangøren som tilbyr togreiser som alternativ til flyreiser, og som har prosjektet 5+5. For hver femmer kundene gir i frivillig klimabidrag matcher Star Tour summen. Pengene går til den anerkjente organisasjonen Atmosfair, og hittil har de reisende bidratt med mer enn tre millioner kroner. Pengene er øremerket to konkrete prosjekter i Kina og India hvor miljøutslippene er redusert med 37 000 tonn CO2. Dette tilsvarer utslippene fra 194 737 passasjerer som flyr en vei fra Oslo til Gran Canaria.

For mer informasjon se Star Tours egne nettsider
www.startour.no/nettstedskart/Gronne-fakta/

Bilder kan lastes ned her:
http://fritidsresor.citat.se/marketstore/press.jsp?PRESSID=0000611


Stabekk, 29. januar 2008

Kontaktinformasjon:
Kommunikasjonsrådgiver Elisabeth Larsen-Vonstett, tlf 928 66 503Konkrete klimamål i Star Tour og TUI Nordic
• Miljøsertifisering av flyselskapet TUIfly Nordic med ISO 14001 innen april 2009.
• Samtlige av Star Tours 13 Blue Village i Europa miljøsertifiseres. med ISO 14001, EMAS eller EU-blomsten. Noen er allerede i gang med å sertifisere seg – derfor ulike standarder. Star Tours langsiktige mål er helt CO2-nøytrale Blue Village som ikke bruker fossilt brennstoff. Til sommeren åpner Blue Village Atlantica Aegan Park på Rhodos. Dette hotellet er bare et vindpust fra å være helt CO2-nøytralt. Det har vært vanskelig å få kjøpt grønn strøm, men Star Tour ser nå på en løsning med vindmøller. Blue Village Pascha Bay i Tyrkia er et annet Blue Village som allerede er nesten CO2-nøytralt. Her tester Star Tour i disse dager solpanel for å bytte til oppvarming ene og alene gjennom paneler.
• Star Tours flyselskap TUIfly Nordic har sammen med de andre flyselskapene i TUI Travel Plc bestilt 23 nye Boeing 787 Dreamliner. Boeing 787 er neste generasjons fly. De bygges i kompostmaterialet "Glare" – som er både sterkere og lettere enn aluminium. Dreamliner bruker 20 prosent mindre drivstoff og kan fly nonstop 17 timer – en rekkevidde på ca 15 200km.
• TUIfly Nordic monterer winglets på hele flyflåten, og flyselskapet blir først i verden med winglets på sine Boeing 767. Med winglets minsker bruk av drivstoff med tre til fem prosent per fly av typen B-737 og B 757. På en 767 vil det minske med ca. seks prosent.
• Redusere utslipp av CO2 med fem prosent per passasjer per km innen 2011 fra 2007-nivå.
• Redusere utslipp av CO2 med ti prosent per passasjer per km innen 2015 fra 2007-nivå.
• Redusere bruk av elektrisitet og brensel på de fire hovedkontorene i Norden med 15 prosent innen 2013 fra 2007 nivå.


Om oss

TUI Nordic er et nordisk konsern med reisearrangører i Norge, Danmark, Sverige og Finland. Hovedarrangører er Star Tour i Norge og Danmark, Fritidsresor i Sverige og Finnmatkat i Finland. Gruppen tilbyr i tillegg TEMA-reiser. Selskapet inkluderer også flyselskapet TUIfly Nordic. Siden 3. september 2007 har TUI Nordic inngått i verdens største reisekonsern, TUI Travel Plc, som er et nettverk av europeiske reiseselskap. TUI Travel Plc er verdens største reisekonsern med over 30 millioner kunder årlig, og med reiser til hele verden fra mer enn 20 land. Totalt jobber det 48 000 personer i TUI Travel Plc.