Morten Wetland til Statkraft

Morten Wetland til Statkraft (Oslo, 14. november 2003) Morten Wetland er engasjert som direktør i Statkraft med ansvar for europeiske spørsmål. De siste fem år har han vært norsk ambassadør i Tyskland. Wetland tiltrer sin nye stilling umiddelbart. - Statkrafts engasjement i europeisk energisamarbeid de neste årene vil bli viktige for hele det norske samfunn. Det blir en spennende utvikling å få være med på, sier Wetland. Morten Wetland er født i 1951 og er jurist fra Universitetet i Oslo. Han har erfaring fra utenrikstjenesten, og har arbeidet 10 år ved statsministerens kontor, i perioden 1994-96 som statssekretær. Han har også vært statssekretær i Olje- og energidepartementet. Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling - med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Årsresultatet for 2002 ble 4,1 milliarder kroner før skatt. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft samt i svenske Sydkraft. For ytterligere informasjon: Direktør Morten Wetland, tlf.: 97 03 49 04 Konsernsjef Bård Mikkelsen, tlf.: 91 18 58 25 eller www.statkraft.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00040/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/14/20031114BIT00040/wkr0002.pdf

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker