Ny konserndirektør i Statkraft

Ny konserndirektør i Statkraft (Oslo, 25. november 2003) Adm. direktør Jon Brandsar i Statkraft Holding er utnevnt til konserndirektør med ansvar for oppfølging av Statkrafts regionale selskaper i Norge. I løpet av få år har Statkraft kjøpt store eierandeler i flere regionale kraftselskaper. I dag fordeler eierandelene seg på Trondheim Energiverk (100 %), Skagerak Energi (66,6 %), BKK (49,9 %), Agder Energi (45,5 %) og omsetningsselskapet Fjordkraft som eies sammen med Skagerak Energi og BKK. - Statkrafts strategi er å være ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Som et ledd i denne strategien ønsker vi å bygge på kompetansen i de regionale norske kraftselskapene. Vår ambisjon er å bidra til å videreutvikle samtlige deler av verdikjeden i samarbeid med våre partnere, sier konsernsjef Bård Mikkelsen. - Vi setter nå økt fokus på hvordan konsernets regionselskaper - og allianseselskapene der Statkraft er minoritetseier - kan utvikle seg til beste for alle eierne og våre kunder. For den nye konserndirektøren blir det en viktig oppgave å lede og inspirere til økt verdiskaping i alle ledd. Jon Brandsar er født i 1954 i Skjåk i Gudbrandsdal. Han er ingeniør av utdannelse og arbeidet i ABB fra 1977 til 1994. Brandsar begynte i 1994 i Statkraft Engineering og ble teknologidirektør i Statkraft SF i 1996. I forbindelse med Statkrafts kjøp av Trondheim Energiverk i 2002 gikk han inn som konsernsjef der. De siste månedene har Brandsar vært adm. direktør i Statkraft Holding som er den formelle eier av Statkrafts regionselskaper og øvrige eierandeler i kraftselskaper Norge. Statkraft ønsker å bli en ledende europeisk aktør innen miljøvennlig energi. Tuftet på over 100 års kunnskap og investeringer er konsernet godt rustet for videre vekst og utvikling - med en uttalt vilje til varig verdiskaping. Vi står for en bærekraftig utvikling både i miljømessig og økonomisk forstand. Årsresultatet for 2002 ble 4,1 milliarder kroner før skatt. Konsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er med det Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive regionselskapene Skagerak Energi, Trondheim Energiverk og omsetningsselskapet Fjordkraft. Statkraft har også eierandeler i de norske kraftselskapene BKK og Agder Energi samt i svenske Sydkraft. For ytterligere informasjon: Konserndirektør Jon Brandsar, tlf.: 90 51 85 76 Konsernsjef Bård Mikkelsen, tlf.: 91 18 58 25 eller www.statkraft.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/25/20031125BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker