Statkraft satser internasjonalt på miljøvennlig hydrogen

Statkraft satser internasjonalt på miljøvennlig hydrogen (Oslo, 13. oktober 2003) Statkraft innleder et internasjonalt samarbeid om produksjon av hydrogen fra miljøvennlige energikilder. Satsingen bringer Statkraft et viktig skritt nærmere ambisjonen om å bli ledende i Europa innen miljøvennlig energi. Statkrafts samarbeidspartnere er kanadiske Stuart Energy og spanske EHN. Hensikten med samarbeidsavtalen er å vurdere, teste og utvikle løsninger for å produsere hydrogen ved bruk av fornybare energikilder. Målet er å utvikle en plattform for et langsiktig, kommersielt samarbeid på området. Samarbeidspartnerne representerer verdensledende kompetanse på sine områder: Stuart Energy Systems Corporation er ledende innen elektrolysebasert produksjon av hydrogen, og Corporación Energía Hidroeléctrica de Navarra (EHN) er Europas nest største vindkraftprodusent. Statkraft er Europas nest største produsent av fornybar energi. Framtidens energibærer De tre samarbeidspartnerne mener at hydrogen framstilt med miljøvennlig energi vil spille en viktig rolle som framtidens energibærer. Hydrogen som brensel har ingen andre utslipp enn vann, og hydrogen kan for eksempel benyttes i kjøretøyer eller til kombinerte kraft- og varmeløsninger. Hydrogen er verdens mest tilgjengelige brensel, fordi hydrogen utvinnes fra vann ved hjelp av elektrisk strøm. Dersom elektrisiteten produseres fra fornybare energikilder som vann eller vind, er hydrogen verdens mest miljøvennlige brensel. - Dette er spennende for Statkraft, som satser bredt på miljøvennlige energiløsninger. Med hydrogen som energibærer kan vår rene, fornybare energi komme helt nye områder til gode, som for eksempel transportsektoren, sier konsernsjef Bård Mikkelsen i Statkraft. Demonstrasjonsanlegg i Norge Avtalen innebærer at samarbeidspartnerne etablerer ulike forskningsprosjekter. Blant annet vil Statkraft opprette et demonstrasjonsanlegg for hydrogen i Norge. EHN vil også etablere hydrogen-fyllestasjoner i Navarra i Spania, der hydrogenet som produseres vil brukes til å drive tre bybusser i Pamplona. Disse demonstrasjonsprosjektene vil gi praktisk innsikt i hvor teknisk anvendelig og økonomisk lønnsomt hydrogen er som brensel. Videre vil samarbeidet føre til at det opprettes et forskningsprosjekt ved SINTEF som skal ta for seg produksjon av hydrogen med fornybar energi. Dette prosjektet er støttet av Norges Forskningsråd, og vil bli koordinert med et tilsvarende prosjekt ved Universitetet i Navarra. Statkraft er Norges største produsent av elektrisk kraft. Konsernets egen produksjonskapasitet utgjør gjennomsnittlig vel 42 TWh årlig, til sammen er dette rundt 1/3 av landets vannkraftproduksjon. Konsernet har ca. 2100 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk. Selskapet er Norges største landbaserte skattyter. Statkraft har eierandeler i de norske kraftselskapene BKK, Agder Energi og Fjordkraft. Målt i størrelse er Statkraftalliansen nummer tre i det nordiske produksjonsmarkedet og nummer to i det norske forbrukermarkedet. For ytterligere informasjon: Forsknings- og utviklingsleder Erlend Broli, tlf: 24 06 79 18 / 90 98 30 14 Konserndirektør Ragnvald Nærø, tlf.: 24 06 71 00/90 08 03 03 Se også: www.statkraft.com, www.ehn.es, www.stuartenergy.com ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00630/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/13/20031013BIT00630/wkr0002.pdf

Om oss

Statkraft er et av de største kraftselskapene i Europa innen fornybar energi.Statkraftkonsernet har en samlet kraftproduksjon på 42 TWh og er Nordens tredje største kraftprodusent og den nest største produsent av fornybar energi i Europa. Årsresultatet for 2003 ble 4,75 milliarder kroner før skatt. Konsernet har ca. 2000 ansatte, inklusive selskapene Skagerak Energi og Trondheim Energiverk.

Abonner

Dokumenter og linker