AdBlue tilgjengelig i store deler av Norge

Statoil har i samarbeid med Yara åpnet sin første fyllestasjon for AdBlue på Statoil-stasjonen på Berger i Akershus. I tillegg blir produktet, under varemerket Air-1, tilgjengelig i 10-liters kanner på 15 Statoil-stasjoner i Norge. Stasjonene ligger på knutepunkter for tungtransporten. I løpet av sommeren vil Statoil bygge ytterligere fem AdBlue-stasjoner i Norge. Dermed blir AdBlue tilgjengelig i store deler av Norge.

AdBlue er en løsning for å fjerne utslipp av nitrogenoksid (NOx) fra dieselmotorer ved hjelp av katalysatorteknologi. Her omdannes skadelige utslipp i eksosen til vanndamp og nitrogen, som er naturlige bestanddeler i luften vi omgir oss med. De nye fyllestasjonene etableres på Statoil-stasjoner i Troms, Stavanger-området, Sør-Trøndelag, Østfold og i Oslo. Yara, som er Europas ledende produsent av urea, leverer AdBlue til Statoil-stasjonene. Yara har levert fylleutstyret ved truckanlegget på Statoil Butikk E 6 Berger. Fylleanlegget er merket i Statoils nye design - med Air1 som er Yaras varemerke for AdBlue. - Dette er en merkedag for Statoil. Vi gjør AdBlue tilgjengelig i store deler av Norge. Etterspørselen er økende, og fra høsten av vil alle nye tyngre lastebiler fra de fleste billeverandørene ha behov for AdBlue for å kunne møte nye krav til avgassutslipp, sier direktør for autosegmentet i Statoil, Tom Borgersen. AdBlue reduserer utslippene fra tyngre kjøretøyers dieselmotorer og oppfyller EU-standardene Euro 4 og 5. I oktober 2006 blir nye utslippskrav for tunge kjøretøyer innført. Da blir alle nykonstruerte lastebiler og busser pålagt EU-kravet Euro 4, som blant annet innebærer at utslippet av nitrogenoksider (NOx) i Norge skal reduseres med 30 prosent innen 2010. Euro 4-standarden skal være ferdig implementert høsten 2007, mens Euro 5-standarden gjøres gjeldende i det norske markedet fra oktober 2008. Statoils transportkunder kan også bestille AdBlue levert i 10 liters kanner eller i 1000 liters container. Billedtekster: Fra venstre Tom Borgersen fra Statoil Norge AS, Henrik Krogh fra Statoil Detaljhandel AS og Arne Carlsen fra Yara International markerer åpningen av Statoils første AdBlue-stasjon i Norge. Statoil har åpnet den første AdBlue-stasjonen ved E6 på Berger i Akershus. For ytterligere informasjon, kontakt: Salgsdirektør Tom Borgersen, Statoil Norge AS, mobil +47 907 36751 Markedsdirektør Arne Carlsen, Yara International, mobil +47 905 47 496

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Multimedia

Multimedia

Dokumenter og linker