Betal parkeringen med mobiltelefon

Betal parkeringen med mobiltelefon Glem småpenger. Og du trenger ikke huske når parkeringstiden går ut. Nå kan du betale, og til og med forlenge parkeringstiden ved hjelp av mobiltelefonen. Statoil tilbyr nå, i samarbeid med Easy Park ASA, alle sine kortkunder muligheten å bruke mobiltelefonen til å betale for parkering. Denne måten å betale for parkeringen, revolusjonerer på mange måter dagens tradisjonelle måte ved at: · du slipper å ha småpenger liggende · du får beskjed på SMS 15 minutter før p-tiden går ut · du kan "legge på" mer penger uten å gå tilbake til bilen. Du forlenger parkeringstiden ved å bruke mobiltelefonen · du betaler bare for den tiden du parkerer · du unngår bøter fordi du ikke har lagt nok penger på parkeringsautomaten. Du kan betale parkeringen ved hjelp av mobiltelefonen på offentlige og private uteparkeringsplasser i Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Asker og Bærum, Drammen, Tønsberg, Lillestrøm, Horten og Fredrikstad. Denne betalingsløsningen er utviklet av det norske selskapet Easy Park. Selskapet regnes som en betydelig aktør på området, og har fått godt fotfeste i Norge. Easy Park er allerede etablert utenfor Norge, og har nå 12 prosent av all parkering i København. Easy Park har 16 000 aktive brukere i Norge og Danmark. Statoil tilbyr sine kortkunder å bruke mobiltelefonen til å betale for parkeringen og få parkeringskostnadene på Statoil-fakturaen. For å kunne bruke mobiltelefonen til å betale parkeringstiden, må du ha abonnement hos Easy Park. Statoils Gullkort-kunder som ikke er Easy Park-kunder fra før, kan prøve tjenesten gratis i ett år hvis de registrerer seg innen 15. april. For nærmere informasjon, kontakt: Adm. dir. Morten Hansson, Easy Park Telefon: 908 44078 Produktansvarlig Inger C. Ballestad, Statoil Detaljhandel Telefon: 907 41194 Oslo, den 14. mars 2004 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.