Hva er mest lønnsomt - olje eller elektrisitet: Penger å spare på bevisst bruk av energi

Hva er mest lønnsomt - olje eller elektrisitet: Penger å spare på bevisst bruk av energi Stadig flere bedrifter vil være fleksible i bruken av olje eller elektrisitet til oppvarming. Og det er mye penger å spare på å være bevisst hva du varmer opp lokalene med. Hittil har over 30 norske bedrifter valgt Statoils Switch-konsept, for å sikre seg mot høye priser på olje og strøm. "Mange industrikunder, eiendomsselskap, borettslag og kommunale virksomheter kan spare mye penger ved å være bevisst hvilken energikilde de bruker. Energikostnadene kan reduseres betraktelig, uten å måtte senke innetemperaturen, redusere den ordinære driften eller investere i kostbart utstyr. Besparelsen ligger ofte et sted mellom 15 og 20 prosent", sier salgsdirektør for industrisegmentet i Statoil Norge, Tom Digerås. Det er stor interesse for Statoils Energiseminar, som i løpet av mars avvikles i Brumunddal, Skedsmo, Asker, Sarpsborg, Oslo, Stavern, Kristiansand, Stavanger, Bergen, Ålesund, Trondheim, Bodø, Stjørdal, Tromsø og Alta. Mange vil vite hvordan man kan spare energikostnader på driftsbudsjettet, uten å redusere innetemperaturen. Ved å være bevisst på hvilken energibærer som varmer opp bygget, kan kundene redusere energikostnaden betydelig. Switch er et tilbud om forutsigbar energistyring og nye fleksible prismodeller for norske bedrifter, eiendomsmarkedet og offentlige virksomheter. "I vår Switch-avtale ligger vekslingstjeneste, som gir informasjon om den energibærer som til enhver tid er billigst, enten det gjelder olje, elektrisk kraft, gass eller trepellets. Vi tilbyr kundene årlig ettersyn av olje- og el-kjel for å øke effektiviteten i brenneren. Våre switch-kunder får tilgang til energioppfølging via internett, og gjennom ukentlig e-post formidles informasjon om markedet og forventet prisutvikling. I tillegg har vi utviklet alternative prisformer som fastpris og maxpris (tak på oljeprisen) på våre tradisjonelle oljeprodukter, modeller som tidligere var forbeholdt kjøp av elektrisitet. Vi i Statoil anbefaler dessuten kundene vårt nye produkt fyringsolje miljø som inneholder 90 prosent mindre svovel enn vanlig fyringsolje", sier Digerås. Gjennom en switch-avtale vil kundene oppnå lavere energikostnader, best mulig utnyttelse av energien og minst mulig miljøutslipp. Kundene får energitjenester som er tilpasset den enkelte virksomhet. En switch-avtale forutsetter at Statoil er leverandør av både strøm og olje. "Vi er en totalleverandør av energi i det norske markedet, og en betydelig aktør i industrimarkedet med mange av landets aller største bedrifter på kundelisten. Switch og nye prismodeller er et av våre våpen i kampen om kundene", sier salgsdirektør Tom Digerås. Switch-avtalen og de nye prismodellene krever et visst volum i oljeforbruk og elektrisitet, og er derfor i første omgang forbeholdt industribedrifter, eiendoms- og boligselskaper og offentlige virksomheter. Statoil vil ikke utelukke at et lignende energisparende tilbud i fremtiden kan gjøres tilgjengelig for mindre bedrifter og privatkunder i massemarkedet. Oslo, den 4. mars 2004 For ytteligere informasjon: Direktør Energi Salg, Hans Olav Høidahl mobil: +47 909 82964 Salgsdirektør Energi Salg Industrisegmentet, Tom Digerås mobil: +47 905 96882 Markedssjef Knut Erik Solheim mobil: +47 911 25628 ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.