INVITASJON

Til redaksjonen! Vi har gleden av å invitere redaksjonen til åpning av Norges første hydrogenstasjon ved Statoils servicestasjon på Forus i Stavanger onsdag 23. august kl. 14.00 Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil foreta åpningen. Dette er en milepæl i arbeidet med den planlagte hydrogenveien mellom Stavanger og Oslo i regi av det nasjonale HyNor-prosjektet. Vi inviterer samtidig redaksjonen til et miniseminar samme dag kl. 10.00 – 13.00 på ”Hydrogen-planeten” i Miljøparken på Bærheim (adr. Forusbeen 337). Der vil vi sammen med våre samarbeidspartnere presentere hydrogenets muligheter som fremtidig energibærer. Flere ulike hydrogenkjøretøyer vil bli demonstrert. Lunsj vil bli servert, og transport fra ”Hydrogen-planeten” til åpningsarrangementet på Forus blir ordnet. Med vennlig hilsen Helge Lund Konsernsjef Aktuell informasjon: www.statoil.com/newenergy www.hynor.no

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Dokumenter og linker