Norges første hydrogenstasjon åpnet

Norges første hydrogenstasjon ble i dag åpnet av samferdselsminister Liv Signe Navarsete og Statoils konsernsjef Helge Lund på Forus i Stavanger. Stasjonen er et demonstrasjonsprosjekt som i den første tiden vil betjene et begrenset antall kjøretøyer.

”Denne åpningen markerer starten på det nasjonale prosjektet Hydrogenveien, kalt HyNor. I praksis er dette også starten på den skandinaviske Hydrogenveien som ble konstituert i juni i år. Knutepunkt Stavanger har vist et prisverdig stort engasjement. Dette er et godt eksempel på prosjektsamarbeid mellom myndigheter, organisasjoner, forskningsmiljøer og næringsliv,” sa samferdselsminister Navarsete i forbindelse med åpningen. Interessen for hydrogen som drivstoff er stor i verden i dag. For Norge er det viktig å være tett på utviklingen for i fremtiden å kunne ta en del av et mulig stort marked. HyNor er et sentralt europeisk hydrogenprosjekt som vil spille en viktig rolle i Norges satsing på hydrogen. ”Statoil har lang tradisjon for å være tidlig ute med nye og miljøtilpassede drivstoffer. Vi ønsker å bidra til teknologi- og næringsutvikling og ser fram til å få praktisk erfaring med hydrogen som drivstoff. Det er viktig at det gode samarbeidet fortsetter for å finne løsninger som kan bidra positivt i forhold til miljø- og klimaproblemer i verden,” sa konsernsjef Helge Lund. Ved Statoil-stasjonen på Forus vil man nå i tillegg til tradisjonelle drivstoffer kunne fylle hydrogen, naturgass og naturallhy. Naturalhy er en drivstoffblanding av naturgass og hydrogen. Hydrogenveiens knutepunkt Stavanger er et samarbeid mellom Statoil, Lyse, IRIS, Energiparken, Rogaland fylkeskommune, Rogaland Taxi, Universitetet i Stavanger, Stavanger kommune og Bellona. Neste fyllestasjon for hydrogen i Norge åpnes i Grenland våren 2007. I løpet av høsten 2007 åpnes et forskningssenter med tilhørende stasjon i Trondheim. Det finnes 150 hydrogenstasjoner i verden i dag, men kun en håndfull er plassert på servicestasjoner som den på Forus. For første gang i Norge kunne man under åpningen av stasjonen oppleve hydrogendrevne kjøretøyer som motorsykkelen ENV Bike, Mazda RX-8, Think, Toyota Prius og den norske konseptsportsbilen FYK. Hydrogen, som kan produseres fra alle energikilder, gir ingen skadelige utslipp ved bruk i brenselcellekjøretøyer. Statoil, Lyse og Rogaland Fylkeskommune har kjøpt Norges første personbiler med hydrogendrift, nemlig Toyota Hydrogen Prius. Stavanger, den 23. august 2006 For nærmere informasjon: Brage Wårheim Johansen, Avdelingsleder Hydrogen, Statoil Tel. +47 911 81 129, e-post: bwj@statoil.com Knut Hilmar Hansen, pressetalsmann, Statoil Tel. +47 917 38 053, e-post: knusen@statoil.com Bilder fra åpningen kan fra kl. 17.30 lastes ned fra: www.statoil.com/ons2006

Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Dokumenter og linker