Statoil har avdekket skimming på enkelte 123-stasjoner

Statoil Norge har avdekket at kriminelle har montert såkalt ”skimming”-utstyr ved selskapets ubemannede stasjon på Notodden i Telemark og Kongsberg i Buskerud. I tillegg har Statoil fjernet skimmingutstyr på 123-stasjonen ved Tusenfryd i Akershus, men på sistnevnte skal kriminelle ikke ha lykkes med å skimme kort.

Skimming er kortsvindel hvor kriminelle monterer en falsk avleser der kunden skal sette inn kortet på betalingsautomat for å kopiere innholdet i magnetstripen på et kredittkort. For å fullbyrde svindelen må de kriminelle også skaffe seg tilgang til kortkundens PIN-kode.

- Vi har fått melding om misbruk av enkelte bankkort i utlandet. Dette er kort som ble brukt på vår automatstasjon på Notodden og Kongsberg i begynnelsen av desember. Vi har gitt informasjon til vår bankforbindelse om hvilke kort som er brukt, slik at bankene kan treffe nødvendige tiltak, sier informasjonssjef Knut Hansen i Statoil Norge AS.

I tillegg er det bekreftet at noen få kort er skimmet på 123-stasjonen på Lierstranda i Buskerud og Sande i Vestfold, og det er mistanke om skimming etter synlig hærverk på Statoils 123-stasjoner i Sørlandsparken, Lillesand og Stoa i Agder.

- Det er beklagelig at kriminelle har slått til mot noen av våre ubetjente stasjoner, og misbrukt kortinformasjon fra våre kunder. Vi skjønner ubehaget kortkundene opplever, sier informasjonssjef Knut Hansen.

- Vi ser svært alvorlig på det som har skjedd, og vi har nå intensivert overvåking og utvidet kontroll av alle våre automater på 123-stasjonene. Vi jobber også med andre tiltak, men det ønsker jeg i av sikkerhetsmessige grunner ikke å utdype. Statoil Norge jobber kontinuerlig med å sikre at korthandel ved våre automatstasjoner skal være trygt, sier Knut Hansen.


- Det viktigste er å skjule inntastingen av PIN-koden. Vi oppfordrer kundene til å ta kontakt med Statoil på telefon 22962530 hvis du ser noe mistenkelig på våre automatstasjoner. Og ta kontakt med banken om du mener du er blitt svindlet. Banken har ekspertise på dette og vil hjelpe deg med den videre håndteringen og råd om hva du bør gjøre, sier informasjonssjef Knut Hansen i Statoil Norge AS.

Det er viktig å presisere at i denne saken dekker banken tapet til kunden.

Fot ytterligere informasjon, kontakt
Informasjonssjef Knut Hilmar Hansen mobil 91738053


Om oss

Statoil har nær 500 utsalgssteder for bensin og diesel i Norge. Dette nettverket er satt sammen av ulike typer stasjoner - fra små, lokale kjøpmenn med et par drivstoffpumper til de store servicesentrene med et bredt utvalg tjenester og varer. I tillegg til drivstoff og enkel bilservice tilbyr flertallet av Statoils stasjoner både fast food, kiosk- og dagligvarer. På Statoil har vi over 250 bilvaskanlegg rundt om i landet. Utleie av tilhengere finnes også på enkelte av våre stasjoner. Selskapet driver også salg og distribusjon av energiprodukter som fyringsoljer og parafin, drivstoffer til biler, fly, båter og stasjonære motorer samt smøremidler og gass. Statoil har en ledende posisjon som leverandør av drivstoffer og andre energiprodukter til transportnæringen, landbruket og industrien. I varme- og energimarkedene er selskapet en betydelig aktør med leveranser av produkter som fyringsoljer, parafin og propan (LPG) - både til husholdninger og næringsliv. Statoil leverer også elektrisitet til bedriftsmarkedet. Selskapet er dessuten engasjert innen fornybare energikilder. I tillegg til produksjon og salg av foredlet biobrensel (trepellets) er også varmepumper et satsningsområde. Statoil er en stor leverandør av drivstoff til både sivil og militær luftfart. Selskapet er representert på alle viktige flyplasser i Norge. Også fiskeflåten og skipsfarten for øvrig forsynes med marine drivstoffer og bunkers fra Statoil gjennom et godt utbygget nett av kystanlegg. Statoil produserer og markedsfører et bredt spekter av smøremidler og spesialprodukter. I tillegg til selve produktene er Statoil en solid leverandør av kompetanse og rådgivning for private og næringsliv.

Multimedia

Multimedia