EADS gir anbud på ”Nødnett” med støtte fra Steria og Netel

EADS går sammen med Steria AS og Netel AS for å gi anbud på det norske radionettet for offentlig sikkerhet (Nødnett).

Gruppen arbeider nå med prekvalifiseringsprosessen. Innen 21. februar skal dokumentene legges frem for Justis- og politidepartementet. Den 15. mars vil det være klart hvilke leverandører som går videre til neste fase i anbudsprosessen. "Vi forventer at vår gruppe vil stå på den listen," sier Manlio Cuccaro, viseadministrerende direktør for Defence and Communication Systems hos EADS. I slutten av 2004 godkjente Stortinget byggingen av et felles digitalt nødnett for brannvesen, politi og helsevesen i Norge. Prosjektet anslås å ville koste ca. 3,6 milliarder kroner. Nødnettet skal etter planen bygges ut over hele landet og være i full drift i 2009. "For at et stort og teknisk komplisert prosjekt som Nødnettet skal kunne gjennomføres på en vellykket måte, er det en forutsetning at leverandørene har lang og bred erfaring innen offentlig sikkerhet, og at de kan vise til gode resultater," fremholder Manlio Cuccaro. EADS er verdensledende innen operativ profesjonell digital radiokommunikasjon, men er også allment kjent som produsent av Airbus og av fly og utstyr for militære formål. Aktuelle referanser innbefatter nett for offentlig sikkerhet i Frankrike, Spania, Mexico og Sveits samt i Kabul, Kosovo og Singapore. Totalt står EADS bak 85 offentlige sikkerhetsnett i 34 land – deriblant 15 europeiske. Mange av disse nettene er testet i reelle krisesituasjoner, som terrorbombingen i Madrid. Med sin erfaring innen sikkerhet og forsvar kan EADS tilby integrerte løsninger som gjør det mulig for politi, brannvesen og helsevesen å samarbeide mer effektivt. Et endret trusselbilde krever nyskapende løsninger for nasjonal offentlig sikkerhet, grensekontroll og sikkerhet ved spesielle arrangementer. Netel AS er heleid av Peab AB, et av Nordens største entreprenørselskaper. Netel har både nasjonal og internasjonal erfaring innen planlegging og implementering av nett, som er kritiske faktorer for å kunne realisere de krevende planene til kjøperen, Justis- og politidepartementet. Netel er for eksempel ansvarlig for den pågående byggingen av GSM-R-nettet for Jernbaneverket. "Vår erfaring med GSM-R-nettet i Norge og med andre større telekommunikasjonsprosjekter, gir oss et godt utgangspunkt, og viser at vi er i stand til å mestre et prosjekt som dette. Kvalitet og kapasitet kombinert med erfaring og ferdigheter i styring av komplekse telekommunikasjonsprosjekter er det vi kan tilføre nødnettprosjektet," sier administrerende direktør i Netel AS, Erling Nilsen. Han er også Netels prosjektleder for GSM-R-prosjektet. Sterias rolle vil være knyttet til integrasjon på it-siden, særlig i forhold til drifts- og kontrollrommene som nettet skal styres fra. Totalt vil det dreie seg om 300 slike sentraler som vil betjene politi, brannvesen og helsevesen. Sterias evne til å håndtere store it-prosjekter gjør selskapet til en betrodd partner for offentlige myndigheter i en rekke europeiske land. Steria har allerede gjennomført Eurodac-prosjektet for EU-kommisjonen. Mer enn 50 departementer og 60 offentlige etater samarbeider med Steria i Europa, inkludert dansk og norsk tollvesen, norsk og svensk politi, arbeids-, finans- og helsedepartementet i Spania, Norwich City Council og innenriksdepartementet i Storbritannia, det franske sjøforsvaret, det belgiske innenriksdepartementet og det franske finansdepartementet, for å nevne noen. Kombinasjonen av EADS' verdensomspennende erfaring innen nett for offentlig sikkerhet og Sterias mangeårige engasjement i Norge innen integrasjon, støtte og betjening av it-infrastrukturen for Politiet, sammen med Netels erfaring med prosjektledelse og nettimplementering, gir et sterkt bransjeteam. Til sammen har disse selskapene internasjonal erfaring og nasjonal kunnskap som borger for evne og vilje til å levere det beste nettet for offentlig sikkerhet i en krevende topologi som Norges. EADS (www.eads.com) EADS er verdensleder i markedene for romfart-/luftfart- og forsvarsprodukter og beslektede tjenester. Selskapet oppnådde i 2003 inntekter på € 30,1 milliarder, med rundt 109 000 ansatte. EADS-konsernet omfatter flyprodusenten Airbus, verdens største leverandør av helikoptre, Eurocopter, samt fellesforetaket MBDA, som er den nest største produsenten av styrte rakettvåpen i det globale markedet. EADS er fremste partner i Eurofighter-konsortiet og hovedleverandør til Ariane-bæreraketten, de utvikler det militære transportflyet A400M, og er den største industrielle partneren for det europeiske satellittnavigasjonssystemet Galileo. NETEL (www.netel.no) Netel har siden 2000 vært et selskap heleid av Peab AB. Peab er et av Nordens største selskaper innen bygg og anlegg, med 12 000 ansatte og en omsetning på bortimot 20 milliarder kroner. Netel er markedsleder innen bygging av tredjegenerasjons mobilsystemer i Sverige. Kjerne- og nøkkelkompetansen dekker blant annet ledelse av store landsomfattende prosjekter. Listen over referanser omfatter navn som Ericsson, Vodafone, 3GIS, Telenor og Jernbaneverket. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 9000 medarbeidere i 11 land og en omsetning på nærmere 8 milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Niorge i 2003 var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Vi har vært it-partner til norsk næringsliv og offentlig sektor i mer enn 40 år, og vi har lært å kjenne både våre kunder og bransjene deres fra innsiden. Vi er spesielt sterke innenfor forsvar, politi, justis- og tollsektoren og bistår i dag sektoren med alt fra it-strategisk rådgivning til drift av tollsystemer, og levering av komplette it-infrastruktur-løsninger til samtlige politienheter over hele landet.Vårt system for biometrisk behandling av fingeravtrykk "SteriaFIT" er trolig vårt mest unike produkt. Det er utviklet her i Norge og brukes i dag av politi og tollmyndigheter i 26 land. PRESSEKONTAKTER Michael Meissner EADS Deutschland GmbH Defence and Communications Systems Vice President Communications 81663 Munich – Germany Tel.: +49 89 607 – 34850 Fax : +49 89 607 – 34801 Michael.meissner@eads.com Hans Peter Röder Steria AS Programdirektør Biskop Gunnerus’ gate 14A P.O. Box 2, N-0051 Oslo Tel. :+47 952 57 516 Fax : + 47 22 57 59 60 hpr@steria.no Erling Nilsen Netel AS CEO Drammensveien 40 P.O. Box 2909 Solli, N-0230 Oslo Tel. : +47 97 97 85 10 Fax : +47 22 62 62 01 erling.nilsen@netel.no

Dokumenter og linker