Pressemelding: Måler ikke effekten av å sette ut it-driften

9. desember 2004 Stadig flere offentlige virksomheter velger å outsource driften av sine it-systemer. Men knapt én av fire måler effekten av tiltaket. I det private næringslivet derimot, ligger de norske bedriftene på topp blant europeiske virksomheter.

Outsourcing er et av de områdene som vokser sterkest innen it. Mange virksomheter har kastet seg over den nye trenden, men mange er for dårlige til å følge opp og måle effekten av å sette ut it-driften til en ekstern leverandør. Det viser en undersøkelse som analyseselskapet Benchmark Research Ltd. har gjort på oppdrag for it-konsulentselskapet Steria blant 570 offentlige virksomheter og private bedrifter i åtte europeiske land. Fra Norden (Danmark, Sverige og Norge) deltok 160 virksomheter. Undersøkelsen viser at privat sektor oftere måler effekten av it-leverandørenes prestasjoner enn offentlig sektor. I privat sektor er Norge på topp blant alle de landene som er med i undersøkelsen. Her oppgir 43 prosent av bedriftene at de har en eller annen form for måling. Derimot er det kun 23 prosent av offentlige instanser i Norge som gjennomfører en formell måling av effekten. – Generelt er outsourcing i offentlig sektor forholdsvis nytt i Norge. Innenfor enkelte områder var de imidlertid tidlig ute, og vi ser tydelig at disse virksomhetene ligger langt fremme også sett i forhold til privat sektor. Her opereres det med klare kriterier for å måle effekten av leverandørens prestasjoner. Mye tyder derfor på at det er erfaringen med outsourcing som er avgjørende for hvor opptatt man er av å måle effekten, og ikke hvorvidt virksomheten er privat eller offentlig, understreker Jan Ivar Borgersen, direktør og leder for outsourcingsvirksomheten i Steria. Norge skiller seg ut Ett av de andre oppsiktsvekkende funnene i undersøkelsen viser at lavere it-kostnader knapt nok blir vurdert når norske virksomheter vurderer å sette ut it-tjenester. Det er tilgang til ekspertise og frigjøring av egne medarbeidere som teller mest når norske virksomheter velger å benytte eksterne it-leverandører fremfor egen arbeidskraft. Dermed skiller norske virksomheter seg markant fra sine europeiske naboer hvor lavere it-kostnader er et hovedargument for outsourcing. Det er spesielt offentlig sektor som er opptatt av tilgang til ekspertise og frigjøring av it-medarbeidernes tid når de vurderer å legge it-tjenestene ut av huset. Hele 90 prosent mener denne fordelen er viktigst, mens tilsvarende tall for privat sektor er 67 prosent. Land som Storbritannia og Belgia derimot mener lavere it-kostnader er det viktigste argumentet for å sette ut it-driften til en ekstern leverandør. – Forskjellen mellom Norge og Europa for øvrig kan ha sammenheng med at Norge ikke har vært preget av like stor arbeidsledighet. Utfordringene her hjemme har snarere ligget i å skaffe god nok ekspertise, og outsourcing har vært en mulighet til å kjøpe seg den beste kompetansen, sier Borgersen. Dette gjelder spesielt for offentlig sektor, mener han. Flere etater ligger langt fremme på it-fronten, noe som også medfører mange og til dels svært kompliserte løsninger. Outsourcing i det offentlige er en mulighet til å kjøpe seg den beste kompetansen på de mest kompliserte løsningene, mens man kan velge å beholde de gamle og enklere løsningene selv. Borgersen finner det likevel overraskende at privat sektor er såpass lite opptatt av kostnadsbesparelsene sett i forhold til våre naboland. – Mange ser på outsourcing mer som å kvitte seg med et problem enn nødvendigvis å spare kostnader. Så må det også sies at ved å konsentrere seg om kjernevirksomheten og det man selv er god til, vil man i det lange løp ha bedre muligheter til en god inntjening, påpeker han. 12 kriterier for å lykkes På bakgrunn av resultatene i undersøkelsen har Steria laget guiden: 12 kriterier for å lykkes med outsourcing. Den gir konkrete tips om hvordan komme trygt i mål med outsourcing. Se vedlegg til denne meldingen. Guiden finnes også tilgjengelig på www.3-minuttersguide.no Steria (www.steria.no) Steria er et av Europas største it-konsulentselskaper med 8.200 ansatte og en omsetning i 2003 på NOK 7,9 milliarder.. I Norge ligger omsetningen på over 630 millioner. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen tre hovedtjenesteområder: IT- og virksomhetsrådgivning; Infrastruktur og Systemintegrasjon; Vedlikehold og outsourcing. Direktør Outsourcing, Jan Ivar Borgersen Tlf.: 22 57 56 77 / Mobil: 905 48 745 E-post: jib@steria.no Anders Lindgren, kommunikasjonsdirektør Tlf: 22 57 57 64, mobil: 41 63 30 84 E-post: al@steria.no