Pressemelding: Oslo kommune overlater flere oppgaver til Steria

Oslo, 7. mars 2005 Oslo kommune og Steria har signert en ny, betydelig outsourcingskontrakt. It-konsulentselskapet overtar driftsansvaret for Oslo kommunes it-systemer innen helse, sosial og barnevern. Avtalen har en antatt verdi på 25 millioner kroner. Nytt for avtalen er at servicegarantiene (SLA) er knyttet opp mot en løsning som måler brukernes responstid på systemene.

Oslo kommune har sett viktigheten av å måle og finne ut om utsetting av it-oppgaver virkelig er fornuftig bruk av innbyggernes skattepenger. Men de nøyer seg ikke med å måle om en server er oppe eller nede. Kommunen ønsker å sette brukerne i fokus. Steria benytter overvåkings- og rapporteringsverktøy som flytter de tradisjonelle målingene fra dagens tekniske målinger til brukerbaserte responstidsmålinger. Hvor lang tid tar det for eksempel å logge seg på, eller å foreta en eller flere transaksjoner eller lignende? – Dersom responstiden overskrider gitte terskelverdier, defineres dette som at systemet er utilgjengelig, og det betyr at Steria ikke oppfyller avtalen, sier direktør Jan Ivar Borgersen i Steria. Kommunen har selvfølgelig samme tilgang til målesystemene som Steria har, og kan ta ut de samme rapportene. Borgersen forteller at Steria også drifter økonomisystemet til Oslo kommune, som er en av de offentlige virksomhetene som er kommet svært langt når det gjelder å sette ut it-tjenester til eksterne leverandører. – Denne nye avtalen er en 3. generasjons outsourcingsavtale – det sier litt om erfaringen kommunen har på dette området, sier han. Avtalen gjelder for tre år – med opsjon på tre nye år. Steria skal i første omgang ta hånd om seks av systemene innen de nevnte områdene, men det ligger i avtalen at flere oppgaver kan komme til. Avtalen omfatter applikasjonsdrift, serverdrift, vedlikehold og sentral print for tre miljøer: opplærings-, test- og produksjonsmiljø. Løsningen består av Unix-servere på databasesiden, Windows- og terminal-servere på applikasjonssiden pluss støttefunksjoner. Utstyret har til nå vært plassert hos eksisterende leverandør. Nå ønsker kommunen imidlertid å ha alt utstyret samlet i egne lokaler, og løsningen blir derfor flyttet til virksomhetens etablerte nettsentriske datarom. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 9 000 medarbeidere i 11 land og en omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjektering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftsstøtte og delvis eller full outsourcing. Pressekontakter Kundeansvarlig Direktør Jan Ivar Borgersen Tlf.: 22 57 56 77 / Mobil: 90 54 87 45 E-post: jan.ivar.borgersen@steria.no Kommunikasjonsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: anders.lindgren@steria.no

Dokumenter og linker