Skal redusere papirbunkene

Skal redusere papirbunkene IT-selskapet Steria og programvareselskapet ACOS inngår samarbeid om elektronisk dokumenthåndtering."WebSak®" heter saksbehandlersystemet til ACOS, som allerede har 60 kommuner, noen private organisasjoner og en del statlige virksomheter på kundelisten. (02.05.2002) - Samarbeidet mellom Steria og ACOS gir en allianse som dekker alle områdene innenfor elektronisk dokumenthåndtering, fra konseptutvikling til implementering av løsninger og videre forvaltning, sier Ellen Kvindesland, leder for IT- og forretningsrådgivning i Steria. - Undersøkelser har vist at dårlig dokumenthåndtering stjeler opptil 40- 60 prosent av de ansattes tid, sier Kvindesland. - Innføring av elektronisk dokumenthåndtering betyr en betydelig effektivisering i form av innspart tid og ressurser. Selv om myndighetenes visjon ikke er krystallklar på dette området, er man i alle fall enige om en ting: Offentlig sektor skal moderniseres, effektiviseres og forenkles. Elektronisk dokumenthåndtering og -arkivering betyr både økt tempo og høyere kvalitet i saksbehandlingen. - Offentlig sektor ligger langt foran det private næringsliv når det gjelder elektronisk dokumenthåndtering, sier Øytein Drivflaadt i ACOS. - Mange private firmaer har riktignok mye informasjon lagret elektronisk, men det meste flyter rundt på e-post eller ligger gjemt på den enkeltes harddisk. På denne måten blir mye verdifull kunnskap borte. Man kan nesten kalle dette misbruk av teknologi. Filer i mappestruktur er umoderne og lite effektivt. I fremtiden må all informasjon ligge i en søkbar database, mener han. En stor fordel ved elektronisk saksbehandling er at flere kan bruke samme mappe samtidig. I tillegg blir det mulig for ledelsen å styre ressursene på en helt annen måte. Programvaren "WebSak®" er med sitt enkle web-grensesnitt intuitivt og enkelt i bruk. Brukeren kan forholde seg til en browser som han er kjent med, for eksempel Internet Explorer. Systemet er i tillegg enkelt å installere og å administrere, og vedlikeholdet krever få ressurser internt. Oppgraderinger gjøres på en server og brukeren trenger kun å logge seg på som vanlig. Systemet tilfredsstiller myndighetenes krav og retningslinjer for elektroniske dokumenthåndtering og arkiv, NOARK-4- standarden. Kontaktpersoner Steria AS, Ellen Kvindesland, avd. leder, tlf. direkte: 22 57 57 38, mobil: 950 32 780, e-post: ek@steria.no ACOS AS, Øystein Drivflaat, regionssjef, tlf.:23260300, mobil: 982 18 769, oystein@acos.no, www.acos.no Steria AS, Anders Lindgren, informasjonsdirektør, tlf. direkte: 22 57 57 64, mobil: 416 33 084, e-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00620/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker