Skatteetaten moderniserer

Steria har vunnet to store kontakter med Skatteetaten om modernisering av deres IT infrastruktur. Avtalene har en anslått verdi på opp imot 60 millioner kroner over en 3-års periode. IBM, HP og Hitachi er med som sentrale underleverandører.

Skatteetaten ønsker å modernisere sin IT plattform ved å oppgradere og sentralisere dagens infrastruktur. Målet er å bedre ressursutnyttelse og ressursdeling i etaten og å legge til rette for reduserte driftskostnader. Steria skal i denne sammenheng bidra med fornyelse av IT plattformen, samt nye lagrings- og backupløsninger. Leveransen dekker alle tjenester knyttet til design, utvikling, konsolidering og utrulling innenfor Unix-, Windows-, og driftsløsninger. Viktige underleverandører er HP på Windows- og IBM på drifts-tjenester. Leveransen innen lagring og backup omfatter all nødvendig maskinvare, programvare og tjenester for å kunne sette de nye løsningene i drift. Viktige underleverandører er Hitachi med sine lagrings- og bakcupløsninger og IBM med sitt Tivoli overvåkingssystem. Anslått verdi på disse to avtalene er opp imot 60 millioner kroner. – Steria har i mange år vært involvert i leveranser og drifting av skatteetatens IT systemer og infrastruktur, herunder merverdiavgiftssystemet. Dette har gitt Steria en god forretningsforståelse av Skatteetatens virksomhet og deres utfordringer på IT siden, og kombinasjonen av forretningsforståelse og teknisk kompetanse har vært en medvirkende årsåk til valget av Steria som hovedpartner for disse nye avtalene, forteller Trygve Solem, direktør for infrastrukturenheten i Steria. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 9000 medarbeidere i 11 land og en omsetning på mer enn åtte milliarder kroner i 2004. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2004 var 544 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. Bransjer hvor vi er spesielt sterke omfatter: offentlig sektor, helse, justis og politi, bank/finans, telekom, transport, varehandel og servicevirksomheter. Vårt tjenestetilbud dekker hele verdikjeden i forhold til å planlegge, bygge og forvalte it-løsninger. Det betyr at vi fungerer som en tverrfaglig partner for våre kunder, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer, infrastruktur og løsninger, til driftstøtte og delvis eller full outsourcing. Direktør Infrastruktur Trygve Solem Tlf.: 22 57 56 96 / Mobil: 917 27 000 E-post: trygve.solem@steria.no Markedsdirektør Anders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: anders.lindgren@steria.no