Steria i Sverige får offentlig gigantavtale

Steria i Sverige har fornyet rammeavtalen med Statskontoret angående servere og it-tjenester. Avtalen har i sin helhet en verdi på tre milliarder kroner og en varighet på tre år. Sammen med fem andre leverandører skal Steria kjempe om å dele på leveransene som inngår i gigantavtalen.

Den 22. februar besluttet Statskontoret i Sverige å fortsette sitt samarbeid med it-selskapet Steria. Rammeavtalen betyr fornyet tillit til Steria, som har vært en av Statskontorets største it-leverandører i 15 år. Virksomheter som omfattes av rammeavtalen er statlige myndigheter, forsvaret, kommuner, landsting og forvaltning for øvrig. Hensikten med avtalen er å imøtegå behovet for it-produkter og tjenester i offentlig forvaltning. – Vi er meget stolte over at svenskene får denne avtalen. Steria kan nå se tilbake på en lang og ubrutt tradisjon som leverandør til det offentlige markedet både i Norge og Sverige, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria. Steria (www.steria.no) Steria er et av de ledende europeiske it-konsulentselskapene med mer enn 9.000 medarbeidere i 11 land og en omsetning på nærmere åtte milliarder kroner. Hovedkontoret ligger i Paris i Frankrike. Omsetningen i Norge i 2003 var 632 millioner kroner og antall medarbeidere er 250. I Norden er vi 500 medarbeidere. Steria har lange tradisjoner som it-partner til offentlig sektor. Vi jobber med mange av de meste krevende virksomhetene og bidrar med både omstilling og modernisering. Vi fungerer i dag som en tverrfaglig partner for mange av våre kunder i denne sektoren, og bistår med alt fra ideutvikling og rådgivning til prosjekttering og bygging av systemer og infrastruktur, til driftstøtte og outsourcing. Andre områder hvor vi har betydelig erfaringer omfatter CRM, publikumskontakt, portaler og sikkerhet. Alt i alt samarbeider mer en femti departementer og 60 offentlige organer med Steria i Europa. I Norge er noen av våre kunder: Aetat, Kommunal og Regionaldepart., Moderniseringsdepartementet, Norges Forskningsråd, Oslo kommune, Politiet, Posten, Rikstrygdeverket, Skatteetaten, Statens lånekasse, Statens Pensjonskasse, Tollvesenet og Utenriksdepartementet for å nevne noen. Markds- og kommunikasjonsdirektørAnders Lindgren Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 63 30 84 E-post: anders.lindgren@steria.no

Dokumenter og linker