Steria tjener penger i et tøft marked

Report this content

Steria tjener penger i et tøft marked Oslo (28.10.2002) Steria AS omsatte for 280 millioner kroner i 1. halvår 2002, mot 255 millioner kroner i 2001, en vekst på 10 prosent. Innen utgangen av 2002 er målsetningen at Steria skal omsette for totalt 550 millioner kroner. 1H 2001 1H 2002 Estimat 2002 NOK millioner Omsetning 255 280 550 Antall ansatte 237 243 245 Konsulent- og rådgivningsvirksomheten bidro med ca 50 prosent av omsetningen, mens IT-infrastrukturenheten stod for den resterende omsetningen. Nye og store kontrakter Steria har vunnet flere nye kontrakter i første halvår av 2002, spesielt innenfor tjenesteområdene kundekontaktsentre, arbeidsflyt, betalingsløsninger og IT-infrastruktur. Inngått rammeavtale med Statens Pensjonskasse om kjøp av infrastruktur og basis programvare. Inngått rammeavtale med Statsbygg om kjøp av konsulenttjenester. Inngått kontrakt med Flytoget om helautomatisering av billettløsningene. Inngått kontrakt med Aetat om ny arbeidsflytløsning. Vunnet et strategisk viktig rådgivningsoppdrag i forbindelse med utviklingen av BankID og PKI-løsninger for banknæringen. I den samme perioden har vi også klart å befeste posisjonen hos våre eksisterende kunder som Politiet, Tollvesenet, Skatteetaten, Ergo Group, Telenor, BBS, DnB, Gjensidige NOR, EDB Teamco og Norsk Tipping. Markedsforhold Markedet er svakt med unntak av offentlig sektor og bank hvor Steria har økt sitt engasjement. Steria ser ingen tegn på IT-markedet skal bli bedre på 6 til 9 måneders sikt. Steria internasjonalt For Steria Group ble inntektene doblet i første halvår 2002, fra 230 millioner Euro til 493 millioner Euro. Tallet inkluderer oppkjøpet av Bulls tjenestevirksomhet (Integris). Samtidig ble driftsoverskuddet redusert som et resultat av den generelle nedgangen i det europeiske IT- markedet. For året totalt, estimerer Steria Group å levere en samlet årsinntekt på over 1 milliard Euro. Kort om Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull) er en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har vi utviklet spisskompetanse på å gi gode råd om IT og sette dem ut i livet. Vi loser våre kunder trygt gjennom alle fasene av et IT-prosjekt, fra planlegging til gjennomføring og forvaltning. Tjenester og leveranser omfatter: IT- og virksomhetsrådgivning, Prosjektledelse, Systemintegrasjon og utvikling, Outsourcing, Support, Kundekontaktsentre, CRM, Betalingsløsninger, Sikkerhet, Infrastruktur og Informasjonsforvaltning. Kunder som stoler på oss omfatter virksomheter som: Politiet, Tollvesenet, Ergo Group, Telenor, BBS, Skatteetaten, DnB, Gjensidige NOR, EDB Teamco, Statsbygg, Norsk Tipping for å nevne noen. Vi er ca. 240 medarbeidere i Norge, 500 i Norden og 9.000 i Europa. Vil du vite mer om Steria Group gå til www.steria.com. For informasjon om Steria i Norge gå til www.steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/14/20031014BIT00390/wkr0002.pdf

Dokumenter og linker