Steria UK kaprer IT-kontrakt til 1 milliard kroner

Steria UK kaprer IT-kontrakt til 1 milliard kroner Steria, det europeiske IT-selskapet, har undertegnet en 15 års kontrakt til en verdi av 1 milliard kroner med bystyret i Norwich i England. Prosjektet skal hjelpe Norwich City Council med å nå målet om å gjøre all offentlig informasjon elektronisk tilgjengelig for publikum innen 2005. (02.05.2002) Kontrakten er tildelt "PFI Pathfinder-status" av Finansdepartementet i UK. Dette betyr at prosjektet kan brukes som modell av andre engelske myndigheter som skal modernisere og bli mer serviceinnstilt ovefor publikum. Til nå har lokale myndigheter over hele England arbeidet med gammel IT- infrastruktur. For 18 måneder siden la Blair-regjeringen ned påbud om at alle tjenester fra myndighetene må være på nettet innen 2005, slik at kundene enkelt kan samhandle med de lokale eller sentrale myndighetene (betaling av lokale avgifter, rådføring om avfallshåndtering osv.). PFI- midler gir bystyret mye større muligheter til å foreta denne investeringen. Steria, som er hovedleverandør, vil lede et konsortium med KPMG Consulting og BT, og vil arbeide i partnerskap med Norwich City Council for å gi innbyggerne i Norwich tilgang til informasjon og tjenester døgnet rundt via internett og offentlige informasjonspunkter. Steria leverer fra før systemintegrasjon og håndtering av tjenester til Storbritannias forsvarsdepartement, lokale myndigheter (London-bydelene Bexley, Hackney og Newham) og sentrale myndigheter (nasjonale tilsynstjenester og høyesterettstjenester). Steria er en nøkkelfaktor i denne sektoren i hele Europa med programmer utviklet for det franske utdanningssystemet, ANPE (det franske nasjonale arbeidskontoret), INSEE (fransk nasjonalt statistikkorgan), det franske departementet for økonomi, finans og industri (elektroniske melding om selvangivelse), tollmyndighetene i Danmark og Norge, det norske politiet, skattemyndighetene i Norge, de spanske departementene for arbeid, økonomi og helse samt det belgiske innenriksdepartementet (elektroniske ID-kort). Kontaktpersoner Steria AS, Kjell Rusti, adm. direktør, tlf. direkte: 22 57 58 55, mobil: 908 26 026, e-post: ker@steria.no Steria AS, Anders Lindgren, informasjonsdirektør, tlf. direkte: 22 57 57 64, mobil: 416 33 084, e-post: al@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/08/20031008BIT00610/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker