Undervisningsbygg outsourcer til Steria

Undervisningsbygg outsourcer til Steria [REMOVED GRAPHICS] Undervisningsbygg, som er et kommunalt foretak underlagt Skoleetaten i Oslo, har valgt Steria til å håndtere store deler av sin it-virksomhet. Avtalen har en verdi på ca. tre millioner kroner. Avtalen gjelder drift og overvåking i tillegg til installasjon og vedlikehold av ny infrastruktur. Den initielle verdien av avtalen er på ca. tre millioner kroner. Avtalen har en varighet på tre år med mulighet for forlengelse. Undervisningsbygg eier og leier ut eiendom til bruk for undervisning. Det dreier seg om en bygningsmasse på 1,2 millioner kvadratmeter fordelt på 172 skoler. Steria vant kontrakten i kamp med de største aktørene innen drift og outsourcing i markedet. - I løpet av de første seks månedene i 2003 har Steria undertegnet avtaler om it-drift og outsourcing for mer enn 100 millioner kroner med virksomheter som Telenor, TDC, Oslo kommune, Intrum Justitia, Norges Forskningsråd, Oslo kinematografer og Aker Sykehus. Avtalen med Undervisningsbygg befester ytterligere vår posisjon som ledende innen it- drift og outsourcing, sier direktør Jan Ivar Borgersen. Fra før kan Steria skilte med store kunder som Skatteetaten, Tollvesenet og Panasonic. Steria i Europa (www.steria.com) Steria er ett av de ti største IT-selskapene i Europa. Konsernet ble etablert i 1969. I dag omfatter konsernet 8100 medarbeidere i 12 land. 60 prosent av omsetningen kommer fra oppdrag utenfor Frankrike. Hovedtjenester omfatter konsulent- og rådgivningtjenester, systemintegrasjon, i tillegg til drift og outsourcing. Som et stort internasjonalt selskap er Steria representert i de fleste bransjer, men spesielt innen bank og forsikring, offentlig sektor, telekommunikasjon samt olje og energi. Steria er en pioner når det gjelder aksjeeierskap for de ansatte. 31 % av kapitalen eies av de ansatte. Steria er notert på Premier Marché på Paris-børsen og i SBF 120-indeksen. Steria i Norge (www.steria.no) Steria AS (tidligere Bull AS) er rangert som det fjerde største IT- konsulentselskapet i Norge. Selskapet har lange tradisjoner med røtter tilbake til 1958. I dag er selskapet en totalleverandør av IT-tjenester og infrastruktur. Gjennom mer enn 40 års virke og langvarige relasjoner med krevende kunder, har Steria utviklet spisskompetanse innen seks hovedtjenesteområder: Kundekontaktsentre og CRM; Elektroniske betalingsløsninger; Datavarehus; Virksomhetsportaler; Outsourcing og drift; Systemintegrasjon og utvikling. I tillegg spiller vår basiskompetanse en sentral rolle i alle oppdrag, herunder: IT- og virksomhetsrådgivning; Prosjektledelse; IT-infrastruktur og Sikkerhet. Steria er ISO 9001:2001 sertifisert. Omsetningen i 2002 var 554 millioner kroner og antall medarbeidere 240. Pressekontakter Direktør, Outsourcing og Kommunikasjonsdirektør drift Anders Lindgren Jan-Ivar Borgersen Tlf.: 22 57 57 64 / Mobil: 41 Tlf.: 22 57 56 77 / Mobil: 63 30 84 905 48 745 E-post: al@steria.no E-post: jib@steria.no ------------------------------------------------------------ Ytterligere informasjon kan hentes på følgende hjemmeside: http://www.waymaker.no Nedenstående filer kan lastes ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/10/20031009BIT00850/wkr0001.pdf

Dokumenter og linker