ÅGE KORSVOLD FRATRER SIN STILLINGStyrets beslutning er basert på at det er skapt en situasjon som etter en samlet vurdering og utfra Storebrands interesser gjør det nødvendig at Åge Korsvold fratrer.

Styret beklager at det har vært nødvendig å treffe en slik beslutning. Åge Korsvold har nedlagt en betydelig innsats og skapt store verdier for selskapet. Han har vært en initierende kraft i en viktig utviklingsfase for Storebrand.

Styret har konstituert nåværende økonomi- og finansdirektør Idar Kreutzer (38) som ny adm. direktør i Storebrand ASA. Kreutzer er siviløkonom og har vært i selskapet siden 1992, de siste fem årene i den nåværende stillingen.

Åge Korsvold vil ved sin fratredelse motta følgende oppgjør:

* Lønn i oppsigelsestid - 6 måneder
* Etterlønn i 24 måneder
* Pensjon fra fylte 62 år, 70% pensjonsnivå
* Korsvold har rett til å erverve eiendommen Kristinelundsvei 7 til kostpris, ekskl. oppussingsutgifter

Til fradrag i etterlønn går enhver inntekt ervervet i arbeid, herunder honorar for tjenesteyting, utøvelse av verv etc.

Oslo, 4. oktober 2000

<br>Nærmere informasjon: <br> <br>Styreformann Jon R. Gundersen, <br>tlf. 22827500, <br>mobil 90578762. <br>

Abonner