Åmund T. Lunde fra KLP til Storebrand

Åmund T. Lunde er ansatt som leder for Offentlig sektor i Storebrand Livsforsikring AS. Han tiltrer stillingen 1. august 2006.
 
Åmund T. Lunde kommer fra stillingen som konserndirektør og leder for Livsforsikringsdivisjonen i KLP. Han er utdannet sosialøkonom fra Universitetet i Oslo, og har tidligere arbeidet med økonomisk analyse i ECON og DnB. Han ble sjeføkonom i KLP i 1995, var direktør for strategi og konserntjenester fra 1997, og finansdirektør fra 2002.
 
- Jeg er svært fornøyd med at Lunde har valgt å gå fra KLP til Storebrand. Nå får vi en av de mest kompetente personene på offentlig pensjon i Norge til å lede Storebrands arbeid på dette spennende området. Vi har hatt sterkt vekst innen offentlig pensjon, som er et viktig satsingsområde for Storebrand fremover, sier konserndirektør Bedriftsmarked Liv, Lars Aa. Løddesøl. 
 
- Jeg har hatt ti spennende år i KLP og lært mye om både kundene og det å drive et livsforsikringsselskap. Samtidig har jeg gjennom kontakt med mange forskjellige Storebrand-ansatte og det jeg har lest, blitt imponert over et svært høyt faglig og forretningsmessig nivå i selskapet. Det gleder jeg meg til å bli en del av, sier Åmund T. Lunde.
 
Seks av åtte kommuner som i fjor valgte å flytte pensjonsordningen gikk til Storebrand. Det samme gjorde Oslo Sporveier, tidenes største offentlige kunde på anbud. Storebrand leverer nå offentlig tjenestepensjon til 35 kommuner. Storebrands samlede midler til forvaltning for offentlige pensjonskunder vokste med 40 prosent i 2005 og utgjør nå ca. 13 milliarder kroner.
 
Markedet for offentlig tjenestepensjon har vært i rask utvikling de siste årene. Nye lovregler fra 2004 sikrer like konkurransevilkår for samtlige tilbydere av kommunale og andre offentlige tjenestepensjonsordninger. Lov om offentlige anskaffelser ble i 2005 gjort gjeldende også for kommunenes innkjøp av tjenestepensjoner. 100 kommuner har nå valgt pensjonsløsninger utenfor KLP.
 
 
Oslo, 5. april 2006

Kontaktpersoner: <br> <br> Åmund T. Lunde: 91 79 17 81 <br> Konserndirektør Lars Aa. Løddesøl: Tlf 22 31 56 24, Mob 93 48 01 51 <br> Informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken: Tlf 22 31 12 94, Mob 48 08 26 02

Abonner