Årsrapport 2009

 

 

Storebrand ASA offentliggjør i dag en elektronisk

versjon av årsrapporten for 2009. Årsrapporten kan i

tillegg lastes ned fra Storebrands hjemmeside:

www.storebrand.no/ir

 


 
Oslo, 29. mars 2010
 
 

Vedlegg: Årsrapporten for 2009
 
 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker