Børsmelding på ledende ansattes kjøp- korreksjon

 

Børsmelding på ledende ansattes kjøp- ny melding grunnet feil i kjøpskurs

 

I forbindelse med aksjekjøpsordning for ledende ansatte har følgende personer den 17. mars 2010

benyttet seg av tilbudet om å kjøpe aksjer i Storebrand ASA til en kurs på 47,15 kroner pr. aksje.

Navn:

Kjøpt antall aksjer

Aksjebeholdning etter kjøpet

AASNES HANS

8.041

47.873

GREFSTAD ODD ARILD

3.181

29.141

THOMPSON EGIL

755

18.755

THORESEN ROAR

3.729

32.011

MYRMEL-JOHANSEN ELIN

547

7.614

LØDDESØL LARS Aa.

3.482

31.272

MCPHESARAH E

4.268

38.655

UNNEBERG MORTEN

3.517

32.648

OTTESEN FREDERIC

2.988

29.940

NYSTEEN KLAUS-ANDERS

1.868

52.867

ROGSTAD GUNNAR

3.248

100.545

 

 

 

 

 

 

 

 

Lysaker, 17. mars 2010

 

 

 

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner