FINANSBANKEN ASA - MELDING OM RENTEREGULERING

Finansbanken har i dag besluttet å sette opp renten på samtlige lån og innskudd med flytende rente som følge av den senere tids markedsrenteutvikling.

Med virkning fra 16. august 2002 vil således lånerenten bli økt med 0,50%-poeng.
Den enkelte låntaker vil bli tilskrevet om ny rentesats og nytt terminbeløp.

Finansbanken har i dag besluttet å sette opp renten på samtlige lån og innskudd med flytende rente som følge av den senere tids markedsrenteutvikling. Med virkning fra 16. august 2002 vil således lånerenten bli økt med 0,50%-poeng. Den enkelte låntaker vil bli tilskrevet om ny rentesats og nytt terminbeløp. Kontaktperson: <br> Viseadm.direktør Knut Hundhammer, <br> tel. 22 47 40 79 ------------------------------------------------------------ Informasjonen er sendt gjennom Cision http://news.cision.com/no http://www.cisionwire.no/storebrand-asa/r/finansbanken-asa---melding-om-renteregulering,c9394742 Nedenstående filer kan lastes ned: https://mb.cision.com/Main/6558/9394742/108694.pdf Finansbanken - Renteregulering

Kontaktperson: <br> Viseadm.direktør Knut Hundhammer, <br> tel. 22 47 40 79

Abonner