Garantert fulltegnet obligasjonslån

Report this content

Styret i Storebrand ASA har vedtatt å legge ut senior obligasjonslån på NOK 1,5 mrd. for refinansiering av eksisterende obligasjonslån STB55.
 
Låneopptaket er garantert fulltegnet av et garantikonsortium. 
 
Det nye lånet vil ha 5 års løpetid fra 11. desember 2002. Lånet vil bli delt i to transjer, henholdsvis med fast rente tilsvarende 5 års Swap + 0,8% og flytende rente tilsvarende 3 måneders Nibor +0,8%. Provenyet fra lånet skal benyttes til tilbakebetaling av utestående obligasjonslån STB55 med rente 8,5% og forfall 29.6.03. Tegningsperioden vil løpe fra 14. november. Lånet vil bli søkt notert på Oslo Børs.  Garantistene vil motta en provisjon på 0,75%.
 
Tilretteleggerne for lånet er Pareto Securities ASA, Nordea Markets og Fondsfinans ASA, som kan kontaktes for ytterlige informasjon.
 
Oslo, 11. november 2002
 

Kontaktpersoner i Storebrand ASA: <br> Lars Aa. Løddesøl, Finansdirektør, <br> tlf. 22 31 56 24 <br> <br> Egil Thompson, Informasjonsdirektør, <br> tlf: 22 48 95 86 <br> <br> Nils Robert Hodnesdal, Investor Relations, <br> tlf: 22 31 55 33 <br> <br> <br> Kontaktperson i Pareto Securities ASA: <br> Atle Sigmundstad, tlf. 22 87 87 75 <br> <br> <br> Kontaktperson i Nordea Markets: <br> Eindride Stien, tlf. 22 48 78 93 <br> <br> <br> Kontaktperson i Fondsfinans ASA: <br> Per Heyeraas, tlf. 23 11 30 33

Abonner