Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 13. april 2011

Generalforsamling avholdt i Storebrand ASA 13. april 2011
 
 
Generalforsamlingen fattet følgende vedtak, se vedlagte dokument.
 
Lysaker, 13 april 2011
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner

Dokumenter og linker