Generalforsamling i Storebrand ASA

Den ordinære generalforsamlingen i Storebrand ASA 10. april 2019 vedtok med nødvendig flertall samtlige av styrets og valgkomiteens forslag og innstillinger slik disse var inntatt i innkallingen til generalforsamlingen, datert og utsendt til 18. mars 2019.

Generalforsamlingens vedtak følger som vedlegg til denne meldingen.

Lysaker, 10. april 2019

Kontaktperson: Kjetil Krøkje, Head of Investor Relations Storebrand ASA: T: +47 934 12 155

Storebrands ambisjon er å være best på sparing til pensjon. Storebrand skal levere bærekraftige løsninger tilpasset kundens livssituasjon slik at den enkelte får en bedre pensjon, og en bedre verden å gå av med pensjon i. Storebrand har om lag 40 000 bedriftskunder og 2 millioner personkunder, med hovedkontor på Lysaker utenfor Oslo. Storebrand forvalter over 700 milliarder kroner og er Norges største private kapitalforvalter. Vi jobber målrettet for å nå visjonen: Våre kunder anbefaler oss. Storebrand-aksjen (STB) er notert på Oslo Børs. Besøk oss på www.storebrand.no og følg oss på twitter@Storebrand.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12