Generalforsamling Storebrand ASA 2010

 Ordinær generalforsamling i Storebrand ASA avholdes onsdag 21. april 2010 kl. 16.30 i Felix Konferansesenter (Felix 1), Bryggetorget 3,Oslo.

I den forbindelse vil alle aksjonærer i løpet av de nærmeste dagene få tilsendt innkalling og dagsorden samt årsrapport for 2009.

 

Dokumentene følger vedlagt og kan også lastes ned fra våre hjemme sider www.storebrand.no/ir

 

 

Lysaker, 29.mars 2010

 

Se også www.newsweb.no

 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12