God salgsutvikling og styrket resultat i Storebrand


-Konsernresultatet er bedret med 87 millioner til 296 millioner kroner
-Finansbanken er i positiv utvikling og leverer et godt driftsresultat
-Storebrand er markedsleder innen salg av Unit Linked, og har gjennom god
nytegning igjen økt markedsandelen for aksje- og kombinasjonsfond
-Salgsutviklingen i bedriftsmarkedet er fortsatt positiv

For fullstendig rapport med tabeller følg linken under:

Abonner

Dokumenter og linker