Idar Kreutzer utnevnt til adm. direktør i Storebrand ASA


Kreutzer er siviløkonom NHH og har vært i selskapet siden 1992, de siste fem årene som konserndirektør for økonomi og finans.

- Etter en grundig prosess hvor interne og eksterne kandidater er vurdert, har et enstemmig styre tilbudt Idar Kreutzer stillingen som adm. direktør i Storebrand. Vi er svært tilfredse med at Kreutzer har takket ja til denne utfordringen. Han har gjennom flere år hatt en nøkkelrolle i utviklingen av Storebrand, sier styreformann Leiv L. Nergaard i en kommentar.

Nergaard understreker at Kreutzers arbeid har vært preget av høy integritet, analytisk evne og forretningsmessig teft. - Gjennom sin innsats som konstituert adm. direktør de siste ukene har han vist at han er den rette til å lede Storebrand. Kreutzer har en solid oppslutning internt, sier Nergaard.

- Jeg har tatt på meg oppgaven som adm. direktør fordi jeg har sterk tro på kompetansen hos våre medarbeidere, selskapets solide markedsposisjon og mulighetene som ligger i Storebrands vekststrategi. Gjennom motiverte medarbeidere og fornøyde kunder vil vi skape verdier for våre eiere, sier adm. direktør Idar Kreutzer i en kommentar.


Hovedelementene i Kreutzers betingelser vil være:

* Lønn: 2,9 millioner kroner
* Pensjon: Medlem av Storebrands pensjonsordning – ordinære vilkår
* Etterlønn: 24 måneder etter ordinær oppsigelsestid. Alle arbeidsrelaterte inntekter inkl. konsulentoppdrag kommer til fradrag
* Bilordning
* Bonusordning: Lønnsbonus basert på Storebrand-kursens utvikling


Oslo, 22. desember 2000

Kontaktperson: Informasjonsdirektør Egil Thompson: 93480012 - 22489586 <br> <br> Bonusordningen er organisert slik at det opptjenes en verdi tilsvarende differansen mellom faktisk aksjekurs ved innløsning og tildelingskurs for 500.000 enheter. Tildelingskurs er lik gjennomsnittlig aksjekurs siste uke (før utnevnelsen) og vil oppjusteres med 10 prosent årlig fratrukket effekten av eventuelt utbytte. Innløsning kan skje tidligst 1/1 2004 og senest 31/12 2004. Eventuell gevinst beskattes som lønnsinntekt.

Abonner