INVITASJON TIL RESULTATPRESENTASJONER

I forbindelse med offentliggjøring av regnskapet for 1. kvartal 2011 inviteres det til følgende:

Onsdag 11. mai - Lysaker

07.30
Pressemelding, kvartalsrapport og analytikerpresentasjon vil være tilgjengelig på
www.storebrand.no/ir.

10.00
Felles presse- og analytikerkonferanse i Storebrands Auditorium, Lysaker Park. Hovedinngang:
Professor Kohts vei 9, Lysaker.

Web-TV
Presentasjonen vil bli sendt på web-tv fra våre hjemmesider. Sendingen blir lagt ut som klikkbar fil etter endt presentasjon.

15.00
Internasjonal telefonkonferanse for investorer og analytikere. Telefonnummer: +47-80080119 eller +47-23184501. For nærmere detaljer knyttet til konferansen, vennligst se www.storebrand.no/ir.

Torsdag 12. mai - London

14.00 UK time
Analytikerkonferanse i Court room, Chartered Insurance Institute, 20 Aldermanbury,
London EC2. 
For påmelding, vennligst kontakt kjetil.r.krokje@storebrand.no

 

Lysaker, April 2011

Med vennlig hilsen
for Storebrand ASA

Egil Thompson              Trond Finn Eriksen
Informasjonsdirektør     Investor Relations 

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Abonner