Jon R. Gundersen trekker seg som styreformann i Storebrand


Representantskapet har i dag avgitt følgende enstemmige uttalelse:


”Styrets formann har i dag gitt representantskapet en meget grundig og god redegjørelse om styrets behandling av forholdene knyttet til Åge Korsvolds avgang som adm.dir. i Storebrand ASA.

Av hensyn til den alminnelige tillit til Storebrand-konsernet anmodet styrets formann om å få tre tilbake fra sitt styreverv. Representantskapet aksepterte anmodningen.

Representantskapet beklager at det har oppstått en situasjon der Jon R. Gundersen ikke finner å kunne fortsette som styreformann i Storebrand ASA. Samtidig takker representantskapet ham for de resultater han har bidratt til å skape for konsernet siden 1993.

Representantskapet beklager den negative personomtale som har fremkommet i massemedia rettet mot styrets formann.”

Videre prosess

Konserndirektør i Norsk Hydro, Leiv L. Nergaard, er styrets viseformann og rykker opp som formann. Styret vil nå arbeide videre med saken og gi Kredittilsynet en skriftlig redegjørelse. Redegjørelsen vil også bli sendt til kontrollkomiteen. Kredittilsynet antas å ville behandle redegjørelsen og saken i styremøte 25. oktober. Styret i Storebrand ASA vil deretter i nytt møte måtte ta stilling til Kredittilsynets endelige uttalelse.

<br>Oslo, 10 oktober 2000 <br> <br>Sven Ullring <br>Ordfører i Storebrand ASAs representantskap <br>

Abonner