Klart for sammenslåingen av If og Sampos skadeforsikringsvirksomhet

Det nordiske skadeforsikringsselskapet If og skadeforsikringsvirksomheten til det finske selskapet Sampo slås sammen slik det ble annonsert i mai. Sampo får en eierandel på 38,05% i det nye If, Storebrand 22,47% og Skandia 19,36%. Varma-Sampo Mutual Pension Insurance Company får en eierandel på 10,06% etter en rettet emisjon. Skandia Liv overtar med dette 10,06% eierandel i If fra Skandia·
Kapitalbasen er betydelig styrket gjennom aksjonærtilskudd på SEK 3 milliarder·

Proforma per 30. september: Solvensgrad risikokapital 65%, solvenskapital SEK 17,3 milliarder·

Adm.dir. og konsernsjef i det nye selskapet er Bo Ingemarson. Hannu Kokkonen blir vise-adm.dir. og stedfortredende konsernsjef. Knut W. Francke blir viseadm.dir. Kari Stadigh, viseadm.dir. i Sampo, blir styreformann i selskapet·

Partene regner med å motta de nødvendige bekreftelser og godkjennelser fra myndighetene slik at transaksjonen kan gjennomføres innen utgangen av inneværende årPressekonferanse i Oslo Onsdag 7. november 2001 kl. 13.00 i Vika Atrium Konferansesenter, Munkedamsveien 45, Oslo. Storebrand representert v/ adm. dir. Idar Kreutzer og If representert v/ konserndirektør Knut Francke.

TelefonkonferanseDet vil bli avholdt en telefonkonferanse klokken 17.30. Bo Ingemarson, Adm.dir. i If, Kari Stadigh,

Viseadm.dir. i Sampo, Idar Kreutzer, Adm.dir. i Storebrand og Ulf Spång, Finansdirektør i Skandia vil delta. Vennligst ring +46 8 500 521 36 klokken 17.25.

For presentasjon, vennligst besøk www.if-insurance.com

If <br>Media: Helena Dyrssen, +46 70 529 23 35Investor Relations: Nils Henriksson, +46 8 788 12 82 <br> <br>Sampo <br>Media: Kari Stadigh, +358 10 514 00 04Investor Relations: Jarmo Salonen, +358 10 514 00 30 <br> <br>Skandia <br>Media: Birgitta Hammarström, +46 8 788 27 55 <br>Investor Relations: Harry Vos, +46 8 788 36 43 <br> <br>Storebrand <br>Media: Egil Thompson, +47 22 48 95 86Investor Relations: Nils Robert Hodnesdal, +47 22 31 55 33 <br> <br>Varma-Sampo <br>Media: Marja-Terttu Verho, +358 10 514 4761